ဘုရားအားရွိခုိးပါ၏

နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။

Sunday, January 23, 2011

လုပ္ငန္းတစ္ခုေအာင္ျမင္ဖုိ႕ရာ

၁။စိရကာလ-ဘာ၀နာ
   အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ေလာက္ၾကာၾကာ၊ဇြဲရွိရွိနဲ႕ျပီးေအာင္လုပ္။
၂။နိရႏၱရ-ဘာ၀နာ
  အဆက္မျပတ္လုပ္၊မျဖစ္ႏုိင္ဘူးဆုိျပီးရပ္မေနနဲ႕။
၃။သကၠစၥ-ဘာ၀နာ
  ကုိယ္လုပ္တဲ့အလုပ္ေပၚမွာ ေလးေလးစားစားလုပ္။
၄။နိရ၀ေသသ-ဘာ၀နာ
  အၾကြင္းအက်န္မထားဘဲ အေသးစိပ္ဂရုတစုိက္လုပ္။
၅။အဘိရတိ-ဘာ၀နာ
  အလုပ္ကုိေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါးလုပ္၊ပ်င္းရိပ်င္းတြဲမလုပ္နဲ႕ 
  အဲဒါဟာ
  ပိဋကေတာ္လာ
  အလုပ္ေအာင္ျမင္ေၾကာင္းမူ၅-ခ်က္ပဲ။
   ေရႊျပည္ဟိန္းဆရာေတာ္

No comments:

Post a Comment