ဘုရားအားရွိခုိးပါ၏

နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။

Tuesday, January 18, 2011

သာသနာေတာ္အက်ဳိး

ကုိယ္တည္းတစ္ေယာက္ ခ်မ္းသာေရာက္ဖုိ႕
ခုေလာက္ႀကိဳးကုတ္၊အားမထုတ္ဘူး...။

ဗုဒၶျမတ္စြာ
သာသနာ၏ ေရွးခါဘုိးဘ၊
လက္ထက္ကလွ်င္ ၊ရသည့္တန္းဘုိး
ထပ္မညဳိးဘုိ႕၊ အားၾကဳိးမာန္တက္
ငါေဆာင္ရြက္သည္
ဆက္လက္တည္တံ့ ပါေစေသာ္...။
အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသ

No comments:

Post a Comment