ဘုရားအားရွိခုိးပါ၏

နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။

Sunday, December 2, 2012

ႏုိင္ငံတကာတိပိဋကရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ပြဲ ဒီဇင္ဘာလ၂ရက္ေန႕မွ ၁၂ရက္ေန႕ထိ(၂.၁၂.၂၀၁၂)

                                        အိႏၵိယႏုိင္ငံ ေျမျမတ္မဟာဗုဒ~ဓဂယာေဒသ
                            ႏုိင္ငံတကာတိပိဋကရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ပြဲတြင္အမွတ္တရပုံရိပ္လႊာ