ဘုရားအားရွိခုိးပါ၏

နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။

Monday, January 17, 2011

ေမေမခ်စ္တဲ့သား

လိမၼာသိျမင္ ပညာရွင္
သားေလးျဖစ္ေစခ်င္...။

ေန႕စဥ္မွန္မွန္ ေက်ာင္းကုိသြား
ေမေမခ်စ္တဲ့သား...။

ေလးစားထုိက္တဲ့ျမတ္ဆရာ
သားေလးရုိေသပါ...။

ဆရာေျပာတာ ဂရုစုိက္
သားေလး စူးစူးစိုက္..။

ငိုက္မေနနဲ႕သားေလးရာ
စာေရးစာဖတ္ကြာ...။

ေတြးပါေမးပါ စိိတ္၀င္စား
သားေလးစာၾကဳိးစား...။

ကစားသင့္တဲ့အခ်ိန္မွာ
သားေလးကစားပါ...။

စာသင္ခ်ိန္မွာ စာကုိခ်စ္
ဒါမွ ေမ ့သားခ်စ္....။

စာေရးသူရဲ႕မမေလးရဲ႕သားေလးေမြးေန႕တြင္
အမွတ္တရ....

No comments:

Post a Comment