ဘုရားအားရွိခုိးပါ၏

နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။

Sunday, January 23, 2011

ခင္ပြန္းၾကီး(၁၀)ပါး

၁။သမၼာသမၺဳဒၶျမတ္စြာဘုရား
၂။ဘုရားငယ္ေခၚပေစၥကဗုဒၶါ
၃။ကိေလသာအာသေ၀ါကုန္ျပီးေသာရဟႏၱာ
၄။ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏လက္၀ဲရံ လက်္ာရံေခၚတပည့္မ်ား
၅။မိခင္။၆။ဖခင္။၇။မိမိထက္အသက္ၾကီးသူ
  သီလသမာဓိပညာဂုဏ္အားျဖင့္ႀကီးသူ
၈။မိမိအားသြန္သင္ဆုံးမပညာသင္ေပးေသာဆရာ၊ဆရာမမ်ား
၉။မိမိအေပၚတစ္စုံတစ္ရာ ေက်းဇူးရွိဖူးသူမွန္သမွ်
၁၀။မိမိအားတရားေဟာျပသူ တရားေဟာဆရာဓမၼကထိက

      ဥာဏ္၀ိရိယစုိက္ျပီးႀကဳိးစားလွ်က္သားနဲ႕ နည္းလမ္းလည္းမွန္ကန္မႈရွိသားနဲ႕
သူမ်ားေအာင္ျမင္သလုိ ကုိယ္မေအာင္ျမင္ဘူးဆုိရင္၊လုပ္လုိက္တုိင္း အလြဲလြဲအေခ်ာ္ေခ်ာ္
ျဖစ္ေနျပီဆိုရင္ ခင္ပြန္းႀကီး၁၀-ပါးတစ္ပါးပါးကုိျပစ္မွားမိသလားဆုိတာစဥ္းစားပါ။
ျပစ္မွားမိတယ္ဆုိရင္ကန္ေတာ့ေတာင္းပန္လုိက္ပါ။အစစအရာရာအဆင္ေျပလာပါလိမ့္မယ္။


ခင္ပြန္းႀကီး၁၀-ပါးကုိျပစ္မွားမိလွ်င္
သိလုိ႕ပဲျဖစ္ျဖစ္ မသိလုိ႕ပဲျဖစ္ျဖစ္အထက္ပါခင္ပြန္းႀကီး၁၀-ပါးကုိျပစ္မွားမိလွ်င္ ေအာက္ပါဒုကၡမ်ားကုိခံစားရတတ္သည္။
၁။ျပင္းထန္ေသာ ေခါင္းကုိက္နာစသည္စြဲကပ္ျခင္း
၂။စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ားပ်က္စီးဆုံးပါးျခင္း
၃။မ်က္စိ နား...ႏွာ လက္ေျခအဂၤါခ်ဳိ႕တဲ့ျခင္း
၄။ေဆးကု၍မရေသာ အနာေရာဂါမ်ားစြဲကပ္ျခင္း
၅။စိတ္ပ်ံ႕စိတ္ေလရူးသြပ္ျခင္း
၆။မင္းျပစ္မင္းဒဏ္သင့္ျခင္း
၇။ျပင္းျပင္းထန္ထန္ စြပ္စြဲခံရျခင္း
၈။ေဆြမ်ဳိးမိတ္သဂၤဟမ်ား ပ်က္စီးျခင္း
၉။စည္းစိမ္ဥစၥာ အေျခြအရံ ေနာက္လုိက္တပည့္မ်ား ပ်က္စီးျခင္း
၁၀။အုိးအိမ္တုိ္က္တာအေဆာက္အဦး မီးေလာင္ပ်က္စီးျခင္း

No comments:

Post a Comment