ဘုရားအားရွိခုိးပါ၏

နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။

Sunday, February 6, 2011

မဟာဂႏၶာရုံဆရာေတာ္ၾသ၀ါဒ

အုိးမဖုတ္ခင္ အုိးလုပ္စဥ္၀ယ္
အုိးတြင္ႏွိပ္ခတ္ တံဆိပ္မွတ္ကား
မျပတ္မစဲ အုိးပင္ကြဲလည္း
အၿမဲမေသြ တည္ရွိေနသုိ႔
ထုိထုိေသြးသား ကေလးမ်ားသုိ႔
ဘုရားတံဆိပ္ ဘာသာစိတ္ကုိ
ခပ္ႏွိပ္ႏိုင္မွ သက္ဆံုးက်ေအာင္
ဗုဒၶ၀ါဒီ စြဲ၍တည္မည္
ကုိယ္စီတံဆိပ္ ခပ္ႏွိပ္ေသာ၀္။ ။

No comments:

Post a Comment