ဘုရားအားရွိခုိးပါ၏

နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။

Wednesday, January 19, 2011

ေဂါတမဘုရားအေလာင္း ရဟန္းျပဳခဲ့ေသာ(၉)ဘ၀

ႏွစ္က်ိပ္သုံးပါး၊ရွင္ေတာ္မ်ားတြင္၊ေရွးဖ်ားနာမ၊
ေကာ႑ညႏွင့္၊မဂၤလျမတ္စြာ၊သုေမဓာ၊သုဇာတ၊ဖုႆ၊ေ၀ႆဘူ၊
သုံးဆူတစ္ဖန္၊ကကုသန္၊ေကာဏာဂမန၊ကႆပတုိ႕
ေလာကသုံးပါး၊ပြင့္ထင္ရွားစဥ္၊ပယ္ရွားအိမ္ရာ၊
သာသနာသမယ၊ဒုလႅဘ၌၊အရေတာ္လစ္၊ရဟန္းျဖစ္၏။
(မဃေဒ၀၊၁၃၇)

ဗ်ာဒိတ္ခံယူခဲ့တဲ့ဘ၀
ရေသ့ပဥၥ၊န၀ဘိကၡဳ၊လူျဖစ္ခါငါး၊
ႏွစ္နဂါးတည့္၊ သိၾကားယကၡ၊
သီဟရာဇာ၊တစ္စီသာ၊သခ်ၤေတ၀ီသ...။
မဟာဗုဒၶ၀င္၊ပထမတြဲ၊ဒုတိယပုိင္း၊၅၃၇

ရေသ့ငါးခါ၊ရဟန္းမွာကုိး၊
လူမ်ဳိးငါးပါး၊ႏွစ္နဂါးတည့္၊
သိၾကားဘီလူး၊ျခေသၤ့ထူးစြ၊
တစ္စီပ 
ဘ၀ႏွစ္ဆယ့္ေလး...။

No comments:

Post a Comment