ဘုရားအားရွိခုိးပါ၏

နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။

Sunday, January 16, 2011

ဘ၀

တစ္ခဏေလးျဖတ္သန္း
အျပဳံးပန္းေတြကုိယ္စီ
တူညီစြာေလွ်ာက္လွမ္း
ၿငိမ္းခ်မ္းဖုိ႕ပဲမဟုတ္လား
ခုေတာ့
ငါဆုိတဲ့အတၱ-မာန
ဣႆာ-မစၦရိယနဲ႕
ေလာဘ.ေဒါသေတြၾကားမွာ
အမွားနည္းသူေတြအတြက္
မေမွ်ာ္လင့္တဲ့ရလာဒ္က
သုညေတြပါပဲ.....
ေမာင္ခုိင္ေဇာ္

No comments:

Post a Comment