ဘုရားအားရွိခုိးပါ၏

နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။

Sunday, January 16, 2011

အၾကားခ်င္ဆုံးပါ

ေဆြးမေျပ
ေတြးေလတုိင္း
ေ၀းတေျမမွ
သားေမာင္ေလး  မ်က္ရည္၀ုိင္းရပါတယ္ေမေမ...

အေမဆုိတဲ့စကား
သူမ်ားေတြမၾကားေအာင္
သားေမာင္ပါးစပ္ဖ်ားက
ထပ္မနားေခၚခဲ့ပါတယ္ေမေမ...

အေမ့ရဲ႕ႏႈတ္ဖ်ားက
သား...လုိ႕ေခၚတဲ့စကားလုံးကုိအၾကားခ်င္ဆုံးပါအေမ..
စုိင္း

No comments:

Post a Comment