ဘုရားအားရွိခုိးပါ၏

နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။

Wednesday, January 19, 2011

သူေတာ္ေကာင္းဂုဏ္ရည္

ပဒုမၼာၾကာရိုးသည္ ထက္ပုိင္းျပတ္ေသာ္လည္း အဆက္မျပတ္ ။
သူေတာ္ေကာင္းသည္ (အေနေ၀း၍ ) အဆက္ျပတ္ေသာ္လည္း ေမတၱာမျပတ္။
သူေတာ္ေကာင္းႏွင့္ ေပါင္းသင္းမွ ပစၥဳပၸန္ သံသရာ ျမင့္ျမတ္သည္။
သူေတာ္ေကာင္းေျခမႈန္႔ ကုိယ္၌ကပ္လွ်င္ အပါယ္မက်။

သမုဒၵရာေရ မီးေၾကာင့္မကၽြမ္း ၊
ျမင့္မုိရ္ေတာင္ ေလေၾကာင့္မတုန္လႈပ္၊
ေက်ာက္ခဲ ေရေၾကာင့္ မေက် ၊
သူေတာ္ေကာင္း မသူေတာ္ေၾကာင့္ မတုန္လႈပ္ ၊

သစ္ပင္ၾကီးသည္ ခုတ္လွဲသူကုိ မလဲမခ်င္း အရိပ္ျဖင့္ ေအးျမေစ၏ ၊
နံ႔သာတုံးသည္ မီးရႈိ ႔ သူကုိ မကၽြမ္းမခ်င္း အနံ႔ျဖင့္ ေမႊးျမေစ၏ ၊
သူေတာ္ေကာင္းသည္ ညွင္းဆဲသူကုိေသာ္လည္း မေသမခ်င္း အက်ိဳးေဆာင္၏ ။

ပထမေရႊက်င္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏
သိႆေကာ၀ါဒက်မ္းစာ

No comments:

Post a Comment