ဘုရားအားရွိခုိးပါ၏

နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။

Tuesday, January 18, 2011

သတိပဌာန္လမင္း

ရွင္ေတာ္ဗုဒၶ သာသနေ၀ဟင္
သတိပဌာန္လမင္း ထိန္လင္းၾကည္လင္...။

ေရာင္ျခည္ေအးျမ ျဖာက်ေန႕စဥ္
ႏုိးသူမ်ား ရႈပြားအပူစင္...။

ကာမဂုဏ္ေမွာင္တုိက္ အိပ္ငုိက္သူေတြ
လင္ေရးမယားေရး ရႈပ္ေထြးဗ်ာေဗြ
လေရာင္ႏွင့္ ေတြ႕ခြင့္မၾကဳံေပ
အပူမီး ထိန္ညီးေတာက္ေလာင္ေန...။


 သတိပဌာန္အက်ဳိး(၇)ပါး
ကိေလညစ္ေၾကး ကင္းေ၀းေစရန္
စုိးရိမ္ပူေဆြး ငုိေၾကြးကင္းရန္
ကုိယ္စိတ္ဆင္းရဲ ခ်ဳပ္စဲဖုိ႕ရန္
မဂ္ဖုိလ္နိဗၺာန္ အျမန္ဆုိက္ေရာက္ရန္
တလမ္းထဲ  သြားၿမဲသတိပ႒ာန္...။No comments:

Post a Comment