ဘုရားအားရွိခုိးပါ၏

နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။

Sunday, January 16, 2011

တကၠသုိလ္ဆုိတာ

ၾကံစည္ေတြးဆ သိပၸ ပညာ
B.A, M.A,Ph.D
တကၠသီလာအလီလီဘြဲ႕
ေအာင္ပြဲလြင့္မွတ္တုိင္
(အျဖစ္နဲ႕)
ဘ၀တကၠသုိလ္အစစ္လားကြယ္..

လႈပ္ရွားရုန္းကန္လူ႕၀န္းက်င္မွာ
ဘ၀သင္ခန္းစာသင္တတ္ယူတတ္
ႏွလုံးေပ်ာ္ေမြ႕ သေဘာေတြ႕လ်က္
ျဖစ္ပ်က္ေန႕စဥ္၀န္းက်င္ေလာက
ကုိယ့္ဘ၀တကၠသိုလ္အစစ္မဟုတ္လားကြယ္...
စုိင္းလြမ္းေ၀(ခ်ယ္ရီေျမ)

No comments:

Post a Comment