ဘုရားအားရွိခုိးပါ၏

နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။

Monday, October 31, 2011

မဟာေဗာဓိပင္ သမုိင္းပုံရိပ္


မဟာေဗာဓိေညာင္ပင္ သမုိင္း
သီ၀နတ္ဘုရားကုိ ကုိးကြယ္သည္႔ ဘဂၤလားျပည္ အလည္ပုိင္း ကုိ အုပ္စုိးသည္႔ သာသကၤမင္း က ခရစ္ႏွစ္ ၆ ရာစုခန္႔က ေဗာဓိပင္ကုိ ခုတ္ျဖတ္တူးေဖာ္ပစ္ျပီး
ေထာပတ္မ်ားေလာင္းထည္႔ကာ မီးရွဳိ႕ဖ်က္ဆီးခဲ႔တာပါ  ဤအေၾကာင္းအရာကုိ ၾကားသိျပီး မဂဓတုိင္းျပည္႔ရွင္ ဘုရင္ပူရာဏမာဗာ ကထပ္မံစုိက္ပ်ဳိးခဲ႔ပါတယ္ တဖန္ သာသကၤမင္း ကထုိေဗာဓိပင္ကုိ ထပ္မံဖ်က္ဆီးျပီး ဤေနရာ၌ ေဗာဓိပင္ မစုိက္ရဟု အမိန္႔ထုတ္ခဲ႔ပါတယ္
ဘုရင္ ပူရာဏမာဗာ ကလည္း ဒုတိ္ယအၾကိမ္ ထပ္မံစုိက္ပ်ဳိးပါတယ္ အံ့ဖြယ္ေကာင္းေလာက္ေအာင္ ထုိေဗာဓိပင္ ဟာ တညတည္း ၁၀ ေပခန္႔
ၾကီးျမင္႔လာခဲ႔တာပါ ထုိေဗာဓိပင္ ကုိလည္း သာသကၤမင္းက ၃ ၾကိမ္ေျမာက္ အၾကြင္းမရ ခုတ္ျဖတ္ဖ်က္ဆီးျပီး ၂၄ ေပခန္႔ျမင္႔တဲ႔ ေက်ာက္လက္ရန္း
ၾကီးကုိ ကာရန္ထားခဲ႔ပါတယ္္ ပူရာဏမာဗာ ကလည္းႏြားႏုိ႔ျဖင္႔ သြန္းေလာင္းျပီး တတိယ အၾကိမ္ေျမာက္စုိက္ပ်ဳိးခဲ႔ပါတယ္
( ေက်ာစာ၀န္ "ကာနင္ဂန္" ကမူ ထုိေက်ာက္လက္ရန္း ၾကီးကုိ ေဗာဓိပင္ကုိ ရန္သူတုိ႔ မဖ်က္ဆီးႏုိင္ရန္ ဘုရင္္ပူရာဏမာဗာ ကပဲ ျပဳလုပ္ခဲ႔တယ္လုိ႔
ဆုိပါတယ္)
(သာသကၤမင္း ဟာ ေဗာဓိပင္ကုိ တူးေဖာ္စဥ္က အျမစ္အဆုံးကုိ ရွာမေတြႏိုင္ခဲ႔ဟုလည္း ဆုိထားပါေသးတယ္။)
 ခရစ္ႏွစ္ ၁၈၁၁ ခုက ဘူခ်န္ဟန္မီတန္ အမည္ရွိ အဂၤလိပ္ပညာရွင္ တဥိးက ဗုဒၶဂယာကုိ ေရာက္ခဲ႔ဘူးရာ သူက ခက္မ ၅ ျဖာ ႏွင္႔ စည္ပင္ေနသည္႔
အျမင္႔ေပ ၃၀ ရွိ ေဗာဓိပင္ၾကီးကုိ ျမင္ေတြခဲ႔ျပီး ထုိေဗာဓိပင္ ၏ အသက္မွာ ႏွစ္တရာအုိမည္မထင္ဟု ဆုိခဲ႔ပါတယ္
၁၈၇၅ ခုႏွစ္၌ ဤေဗာဓိပင္ ဟာ တပင္လုံယုိရြင္ေနေသာေၾကာင္႔ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္၌ ေလနီၾကမ္း ႏွင္႔ လဲပါသြားခဲ႔ပါတယ္
ထုိအပင္မွ အေစ႔မ်ားကုိ ယူထားလုိက္သည္႔ အျပင္ အခက္ၾကီးတခက္ကုိ လည္း ထုိေနရာ၌ ျပန္လည္စုိက္ပ်ဳိးခဲ႔ပါတယ္
မည္သူစုိ္က္ပ်ဳိးခဲ႔တယ္ ဆုိတာေတာ႔ အတိအက် မပါပါ။ ထုိအခိုင္မွ ေပၚထြန္းစည္ပင္လာခဲ႔တဲ႔ ေဗာဓိပင္မွာ ယခု ရွိေနသည္႔ ေဗာဓိပင္ ျဖစ္ပါတယ္
မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ လက္ရွိ ေဗာဓိပင္ သည္ ဘုရားရွင္ ပြင္႔ေတာ္မူခဲ႔ရာ ေဗာဓိပင္ၾကီးမွ အဆက္အႏြယ္ ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရပါမည္။ အိႏၵိယျပည္ ႏွင္႔ မူဆလင္ဘာသာ (သုိ႔မဟုတ္) ဖ်က္ဆီးခံလုိက္ရေသာ ဗုဒၵ ၏ သမုိင္းအေမြအႏွစ္မ်ား    

ဟဂ်ရတ္-မူဟမၼက္။  ။
ခရစ္ႏွစ္ ၅၇၀ မတိုင္မီက အာရွတိုက္အေနာက္ပုိင္း၌ တည္ရွိသည္႔ အာရပ္ႏုိင္ငံမွာ
ယခုအခါကဲ႔သုိ႔  "အစၥလာမ္"  ဘာသာမထြန္းကားခဲ႔ေသးေခ်။ ထုိႏုိင္ငံ၌ က်ယ္ျပန္႔သည္႔သဲကႏၱာရၾကီးမ်ား
ရွိျခင္းေၾကာင္႔ ေကာက္ပဲသီးႏွံမျဖစ္ထြန္းႏုိင္၍ ျပည္သူတုိ႔သည္ အမ်ားအားျဖင္႔ ဆင္းရဲမြဲေတၾက၏။
ဘာသာအားျဖစ္ အခ်ဳီ႔ကသစ္ပင္ကုိလည္းေကာင္း၊ အခ်ဳိ႕ကအုတ္ေက်ာင္းေျမာင္းတုိ႔ကုိလည္းေကာင္း၊
စသည္အမ်ဳိးမ်ဳိး ကုိးကြယ္ခဲ႔ၾက၏ သူတုိ႔သည္အခ်င္းခ်င္း လုယက္ျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္းစသည္႔
မေကာင္းမူဒုစရုိက္ေတြကုိ ျပဳေလ႔ရွိခဲ႔ၾက၏။ ဤသုိ႔ျဖစ္ေနစဥ္ ခရစ္ႏွစ္ ၅၇၀ ခုႏွစ္၌ "ဟဂ်ရတ္ မူဟာမက္"
ကို ေကာေရစ္ အမည္ရွိ သူဆင္းရဲမ်ဳိး၌ ေမြးဖြားခဲ႔၏။ သူသည္ ငယ္စဥ္က တကုိယ္တည္း ဆိတ္ျငိမ္စြာ
ေနထုိင္ေလ႔ရွိ၏။ အရြယ္ေရာက္ေသာ္ မကၠာျမဳိ႔၌ ရွိေသာ "ေဟရာ" အမည္ရွိေတာင္ၾကီး၏ လုိဏ္ဂူထဲ၌
တကုိယ္တည္းတရားအားထုတ္ေလရာ ညဏ္အလင္းေရာင္ကုိ ရရွိခဲသည္ဆုိ၏။ အသက္ေလးဆယ္၌
သူသည္တုိင္းျပည္တြင္ လွည္႔လည္၍ တရားေဟာသည္ကား "အလႅာက ေပးသနားသည္႔ 'ကုိရမ္' (ကုရမ္)
ေခၚ က်မ္းစာအုပ္သည္ ရွိ၏ အလႅာအရွင္ျမတ္ႏွဳတ္ခပတ္ျဖစ္သည္႔ ဤ(ကုိရမ္) က်မ္းစာ၌ ပါရွိသည္႔ အတုိင္းသာ က်င္႔ၾကံအားထုတ္ၾကေလာ႔
(သင္တုိ႔သည္ အလႅာသခင္ ကုိသာ ၀တ္ျပဳၾကေလာ႔) သင္တုိ႔မွာ အလႅာမွတပါး ၀တ္ျပဳစရာမရွိ တေန႔ ၅ ၾကိမ္ ရွိခုိးၾကေလာ႔
ထုိသုိ႔ ရွိခုိးေသာ္ အလႅာသည္ သင္တုိ႔၏ လုိအင္ ဆႏၵကုိ ျပီးေစလတၱ႔ံ ဟူ၏ ယင္းသုိ႔ေဟာၾကားေသာ္ျငားလည္း အာရပ္လူမ်ဳိိးတုိ႔သည္ သူ၏ေနာက္သုိ႔
မလိုက္ခဲၾကေခ် သူ၏မယားတဦးသာလွ်င္ ပြဲဦးထြက္ အစၥလာမ္ဘာသာထဲသုိ႔၀င္လာခဲ႔ေလ၏။ အခ်ဳိ႔က သူ၏ အသက္ကုိပင္ ေသေၾကာင္းၾကံၾကေလ
ရာ မူဟမၼက္ သည္ မကၠာျမဳိ႔မွ ေမဒိနာျမဳိ႔သုိ႔ ထြက္ေျပးခဲရ၏။ သူသည္ ထုိျမဳိ႕၌ တပည္႔လက္သားမ်ားကုိ စုေဆာင္းျပီး အာရပ္ျပည္ အႏွ႔ံအျပား
လုိက္လံတရားေဟာခုိင္းေလ၏ မၾကာမီပင္ အာရပ္ျပည္ၾကီးတခုလုံး အစၥလာမ္တရား၏ အလုိသုိ႔ လုိက္ပါသြားခဲ႔ေလ၏။
ခရစ္ႏွစ္ ၆၃၅ ခုႏွစ္၌ ဟဂ်ရတ္ မူဟမၼက္ သည္ ေမဒိနာျမဳိ႔၌ ကြယ္လြန္ခဲ႔ေလ၏။

အစၥလာမ္ အင္ပါယာ
ထုိအခါက အာရပ္လူမ်ဳိးတုိ႔၏ အဓိက အလုပ္ၾကီးကား အစၥလာမ္ အင္ပါယာကုိ ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ပင္ျဖစ္၏။ သူတုိ႔သည္ အစၥလာမ္ တရား၏ မ်ဳိးေစ႔မ်ားကုိ
တကမၻာလုံေပၚတြင္ တင္၍ စုိက္ပ်ဳိးလုိၾကသျဖင္႔ ထက္၀န္းက်င္ ႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ တညီတညြတ္တည္း ၀င္ေရာက္သိမ္းပုိက္ျပီးေနာက္ ႏွစ္ ၁၀၀ မွ်ၾကာေသာ္
ေျမာက္အာဖရိကတုိက္ရွိ အီရတ္ အီရန္ အီဂ်စ္ ပါလက္စတုိင္း တူရကီ ဆစ္ဖရီယား စသည္႔ ႏုိင္ငံတုိ႔သည္ အစၥလာမ္ တရား၏ လြမ္းမုိးျခင္းကုိ ခံခဲ႔ရေလ၏

အိႏၵိယျပည္၌ ခရစ္ႏွစ္ ၇၀၀ ခုေလာက္ကစျပီး တျပည္လုံးကုိ အုပ္ခ်ဳပ္မင္း လုပ္ႏိုင္သည္႔ မင္းမ်ဳိးမရွိေတာ႔ျပီ တျမဳိ႔တနယ္ တျပည္တမင္းဆုိသလုိျဖစ္ျပီး
အမ်ဳိးမ်ဳိး ကြဲျပဲလ်က္ရွိ၏။
ထုိသို႔ ဖရုိဖရဲ ျပဳိကြဲေနစဥ္မွာ မြတ္စလင္တုိ႔သည္ ခရစ္ႏွစ္ ၈ ရာစု ႏွင္႔ ၁၀ ရာစုတုိ႔၌ သိႏၶဳနယ္ ႏွင္႔ ပန္ဂ်ပ္ျပည္နယ္တုိ႔ကုိ ၀င္ေရာက္တုိက္ခုိက္ ဖ်က္စီးခဲ႔
ၾက၏။ ဆပုတၱဗန္၏ သား စူလတန္ မူဟမၼက္သည္ ဂဇနီျမဳိ႔ကို သိမ္းပုိက္အုပ္ခ်ဳပ္စဥ္ အိႏၵယျပည္ရွိ ျမဳိ႕ၾကီးမ်ား၌ ေရႊ ေငြ ရတနာ ေပါမ်ားပုံႏွင္႔ ေက်ာင္း
ဘုရား ေစတီတုိ႔၌ ေရႊ ေငြ ရတနာ မ်ားစြာရွိေၾကာင္း ၾကားသိရ၍ ၀င္ေရာက္တုိက္ခုိက္ သိမ္းပုိက္ၾကေလ၏။
ခရစ္ႏွစ္ ၁၁၉၁ ခုႏွစ္၌မူဟမၼက္ ေဂၚရီ အမည္ရွိ အာဖဂန္ စစ္ဗုိလ္ၾကီးသည္ အိႏၵိယ ျပည္ထဲသုိ႔ ၀င္ေရာက္တုိက္ခုိက္ရာ ၃ ပုံ ၂ ပုံခန္႔ေလာက္သိမ္း
ပုိက္ႏိုင္ခဲ႔ေလ၏။ ထုိစဥ္က ေဒလီျမဳိ႕ ကုိ အုပ္စုိးေနသည္႔(ပထ၀ီရာဇ)မင္း ႏွင္႔ ဗာရာနသီ အပါ၀င္ ကာသိတုိင္းကုိ အုပ္စုိးေနသည္႔ (ဇယစႏၵရ) မင္းႏွစ္ပါး
တုိ႔ အခ်င္းခ်င္းမသင္႔ျမတ္၍ တုိက္ခုိက္ေနစဥ္မွာ ေဂၚရီသည္ စစ္သည္ အလုံးအရင္းျဖင္႔ ၀င္ေရာက္တုိက္ခုိက္ရာ မထ၀ီရာဇမင္း က်ဆုံးေလ၏။
ေဂၚရီႏွင္႔ သူ၏ ဗုိလ္မူးႏွစ္္ဦးတုိ႔သည္ ယူပီနယ္သုိ႔ ၀င္ေရာက္လာျပီး ဗာရာနသီျပည္ကုိ ၀င္ေရာက္၍ ေၾကာက္မက္ဖြယ္စစ္ပြဲၾကီးကုိ ဆင္ႏြဲရာ ဗာရာဏသီ
မင္း က်ဆုံးေလ၏။
ယူပီနယ္ အလယ္ပုိင္းထိ ေတာက္ေလွ်ာက္ ၀င္ေရာက္သိမ္းပုိက္ရာ စစ္လမ္းေၾကာင္း က်ရာ တေလွ်ာက္လုံရွိ ဗုဒၶဘာသာ ေက်ာင္းကန္မ်ားႏွင္႔ ဟိႏၵဴ
ေက်ာင္းကန္မ်ားကုိ ဖ်က္စီဲျခင္း
ရဟန္း ပုဏၰားတုိ႔ကုိ ရက္စက္စြာ သတ္ျဖတ္ျခင္း
အပ်ဳိေခ်ာကေလးမ်ားကုိ အဓမၼေစာ္ကား သိမ္းယူျခင္း
စသည္တုိ႔ကို ျပဳၾကေလ၏။ ထုိ႔ေနာက္ ၾကြယ္၀လွသည္႔ ဗာရာဏသီျမဳိ႔ တြင္းသုိ႔ တဟုန္ထုိး ၀င္ေရာက္လာျပီး ၾကီးက်ယ္လွသည္႔
ဘုရားရွိခုိး ေက်ာင္းၾကီးမ်ားကုိ ဖ်က္စီး၍ ရဟန္းပုဏၰား တုိ႔ကုိ ရက္စက္စြာသတ္ျဖတ္ေလ၏။
ဗာရာဏသီ တျမဳိ႕လုံး ၁၅ ရက္တုိင္တုိင္ မီးဟုန္းဟုန္း ေတာက္ခဲေလ၏။
ကုေဋကုဋာမကေသာ ဘ႑ာမ်ားကုိလည္း လုယက္ယူသြားၾကေလ၏။
ထုိ႔ေနာက္ မိဂဒါ၀ုန္ သုိ႔ ခ်ီတက္သြားျပီး မ်ားလွစြာေသာ ေက်ာင္း ကန္ ေစတီပုထုိးမ်ား ဘုရားရုပ္ပြါးေတာ္ ဘုရားအေလာင္း ရုပ္ပြါးေတာ္
နတ္သမီး ရုပ္မ်ားကုိ ခ်ဳိးဖဲ႔ဖ်က္စီး မီးရွဳိ႔ၾကျပီး ရဟန္းေပါင္း ၁၆၀၀ တုိ႔ကိုလဲ သတ္ျဖတ္ၾကေလ၏။
မိဂဒါ၀ုန္ေတာကုိ သာရနာထ ဟုေခၚျပီး ယင္းအရပ္၌ ထုိစဥ္က ေက်ာင္း ၄၅၊ ေစတီၾကီးငယ္ ၅၂ ဆူ၊ ကမၼ႒ာန္းအားထုတ္ရာ လုိဏ္ဂူေပါင္း
၃၀ ခန္႔ရွိ၏၊ ထုိ႔ေနာက္ ဗာရာဏသီျမဳိ႔ရွိ မ်ားစြာေသာ ေစတီပုထုိးမ်ားကုိ ဖ်က္စီး၍ ၄င္းေကာင္းေနရာတုိ႔၌ ဗလီေက်ာင္း မ်ားကုိ ေဆာက္လုပ္ၾကေလ၏
တုိက္ခုိက္လုယက္၍ ရသည္႔ ပစၥည္းမ်ားကို ကုလားအုပ္ေပါင္း ၁၄၀၀ ႏွင္႔သယ္ေဆာင္သြားၾကေလ၏၊
မိဂဒါ၀ုန္ေတာအရပ္၌ ဓမၼစၾကာတရားကုိ မေဟာၾကားမီ ဘုရားရွင္အား ပဥၥ၀ဂၢီတုိ႔က ဥိးစြာဆီးၾကဳိရာေနရာ၌ တည္ထားေသာ
ေက်ာက္ခႏၱီေစတီ ၾကီးသည္မူဆလင္ တုိ႔ဖ်က္ဆီး၍ လုံး၀ ပ်က္ဆီးသြားခဲ႔ေပ၏။
ယင္းေစတီ၏ ေျမာက္ဘက္ရွိ ကစ္တုိးေစတီၾကီးသည္လည္း မူဆလင္တုိ႔ ဖ်က္ဆီး၍ လုံး၀ပ်က္စီးသြားခဲ႔ေပ၏
ေက်ာက္ခႏၱီေစတီေလာက္ပင္ အလြန္ၾကီးမားေသာ ဓမၼရာဇိကေစတီၾကီး သည္လည္း ၁၂ ရာစုခန္႔က မူဆလင္တုိ႔ဖ်က္ဆီး၍ ပ်က္စီးသြားခဲ႔ေပ၏
ထုိေစတီအနီးရွိ ေက်ာက္ျဖင္႔ေဆာက္လုပ္ထား၍ ကမၻာတည္သ၍ မပ်က္ႏုိင္ေသာနႏၱိယေက်ာင္းေတာ္ၾကီးသည္လည္း မူဆလင္တုိ႔ ဖ်က္ဆီး၍
ပ်က္ဆီးသြားခဲ႔ရ၏။

ဗုဒၶဂယာကုိ မူဆလင္တုိ႔ ဖ်က္ဆီးပုံ
ဤအေၾကာင္းအရာႏွင္႔ ပတ္သက္၍ သမုိင္းဆရာ မာေလ ကသူ၏ ဘဂၤလားခရုိင္ ဂဇက္တီးယားထဲ၌ ဤသုိ႔ေရးထား၏
ခရစ္ႏွစ္ ၁၁၉၃ ခုႏွစ္၌ မုိဟာမက္ ဘတ္တီယာ ခိလဂ်ီ ေခၚမူဆလင္ စစ္ဗိုလ္ၾကီးသည္ ေရွးဦးစြာ မဂဓတုိင္းေခၚ ဘီဟာနယ္ကုိ ၀င္ေရာက္တုိက္
ခုိက္သိမ္းပုိက္ခဲ႔၏ ထုိသူကား အိႏၵယျပည္ကုိ ေရွးဦးစြာ လာေရာက္တုိက္ခုိက္သည္႔ မုိဟာမက္ေဂၚရီ ေခၚ အာဖဂန္စစ္ဗုိလ္ၾကီး၏ ဗုိလ္မူးတဦး
ျဖစ္၏။ ဘတ္တီယာ ခိလဂ်ီ သည္ မူဆလင္ စစ္သားမ်ားႏွင္႔အတူ ဂယာခရုိင္ရွိ လူေပါင္းမ်ားစြာတုိ႔ကို သတ္ျဖတ္လုယက္ျပီးလွ်င္ (ဗုဒၶ+ဟိႏၵဴ)
ဘာသာေရးဆုိင္ရာ အေဆာက္ဦမ်ားကုိ ဖ်က္ဆီေလရာ ဗုဒၶဂယာျမဳိ႕ရွိ အေဆာက္အဥိီမ်ားလည္း ပါ၀င္၏
သူသည္ ခရစ္ႏွစ္ ၁၁၉၃ ခုႏွစ္က စ၍ စစ္သား ၂၀၀၀ ခန္႔ျဖင္႔ ဗုဒၶဂယာသုိ လာေရာက္တုိက္ခုိက္ျပီး ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေက်ာင္း ေစတီပုထုိး
စသည္႔ အေဆာက္အဥိ တို႔ကို မီရွဳိ႕ဖ်က္ဆီ၍ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ရဟန္းေတာ္တုိ႔ကို သတ္ျဖတ္ျပီး ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ရုပ္ထုေတာ္မ်ား
ကို ရုိက္ခ်ဳိးဖ်က္ဆီးၾကေလ၏။
အသက္ေဘးမွလြတ္သြားၾကသည္႔ ရဟန္းအခ်ဳိ႕သည္ တိဗက္ နီေပါျပည္ ႏွင္႔ အိႏၵိယျပည္ ေတာင္ပုိင္းသုိ႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ၾကခဲ႔ရ၏
မူဆလင္ လက္ေအာက္သုိ႔ က်ေရာက္သြားခဲ႔ရသည္႔ မဂဓတုိင္းသူ အပ်ဳိေခ်ာအလွ တုိ႔ကိုလည္း မူဆလင္စစ္သားတုိ႔က အတင္အဓမၼသိမ္းပုိက္ျပီး
အစၥလာမ္ ဘာသာထဲသုိ႔ သြတ္သြင္းခဲ႔ၾကေလ၏။
       သမုိင္းဆရာ ေခ်ာင္ဒူရီေရးထားသည္မွာ မဂတုိင္းကုိ မူဆလင္တုိ႔ ၃ ၾကိမ္၀င္ေရာက္တိုက္ခုိက္ခဲ႔၏။ ခရစ္ႏွစ္ ၁၁၉၃ ခုႏွစ္၌ မုိဟာမက္-
ဘတ္တီယာ ခိလဂ်ီသည္ ေျခလၽင္ ျမင္း ရထား ကုလားအုပ္တပ္တုိ႔ျဖင္႔ ၀င္ေရာက္တုိက္ခုိက္ရာ မဂတိုင္း ေတာင္ဘက္ပုိင္းကုိ ေအာင္ျမင္၍
ရဟန္းရွင္လူမ်ားစြာတုိ႔ကုိ သတ္ျဖတ္ လုယက္ၾကျပီး ေက်ာင္းကန္ ေစတီပုထုိးတုိ႔ကို မီးရွဳိ႔ဖ်က္ဆီးပစ္၍ အမ်ဳိးသမိးတုိ႔ကုိ အဓမၼ မုဒိန္းက်င္႔ၾက
ေလ၏။ ၁၁၉၅ ခုႏွစ္၌ ေရႊ ေငြ ဘ႑ာေျမာက္မ်ားစြာတုိ႔ကုိ လုယက္ယူျပီး အိႏၵိယျပည္ ေျမာက္ပုိင္းရွိ ဒက္ကင္နယ္သုိ႔ ျပန္သြားၾကေလ၏။
  ဘတ္တီယာ ခိလဂ်ီ သည္ ကာလေရာဂါ ေက်ာက္ေရာဂါ တုိ႔ေၾကာင္႔ သူ၏ စစ္သားမ်ား မရွဴမလွ ေသၾကရာတြင္ ေဂါတမ ဘုရားေၾကာင္႔
ဤသုိ႔ ျဖစ္ရသည္ဟု ေဂါတမ ဘုရားအား အျငဳိးထားကာ ထုိစစ္သားအေလာင္းတုိ႔ကုိ ဗုဒၶဂယာျမဳိ႔ရွိ ေက်ာင္းရာေစတီရာတုိ႔၌ ျမဳတ္ႏွံျပီး၊ အခ်ဳိ႔
ကုိ ဗုဒၶဂယာ ႏွင္႔ ဂယာျမဳိ႔ အၾကားသုိ႔ ယူေဆာင္ကာ ေစတီ ပုထုိးမ်ားမွ အုပ္ ေက်ာက္ တုိ႔ျဖင္႔ အရုိးဂူ ဗလီ မ်ားကုိေဆာက္လုပ္ခဲ႔ေလ၏။
တဖန္ ဘတ္တီယာ ခိလဂ်ီသည္ ၁၁၉၇ ခုႏွစ္၌ မဂဓေနျပည္ေတာ္ကုိ ၀င္ေရာက္တုိက္ခုိက္ခဲရာ ေရွးနည္းတူပင္ (ဗုဒၶ+ဟိႏၵဴ) ဘာသာ ႏွစ္ခု
စလုံးကုိ ဖ်က္ဆီးျပန္ေလ၏။ ထုိ႔ေနာက္ ၁၁၉၉ ခုႏွစ္၌ ဗုိလ္မူး မုိဟာမက္ ကုတ္ဘြဒၵိန္ သည္ ပါဋလိပုတ္ နာလႏၵ ရာဇျပည္ စသည္နယ္မ်ားကုိ
တုိက္ခုိက္ျပီး ေက်ာင္ကန္ ေစတီ ပုထုိး အေဆာက္အဦ မ်ားစြာတုိ႔ကုိ မီးရွဳိ႕ဖ်က္ဆီးျပီး ရဟန္းေတာ္ မ်ားစြာတုိ႔ကုိ သတ္ျဖတ္ၾကေလရာ
နလံမထူႏုိင္ေအာင္ ပ်က္ဆီရေလ၏။

ကုသိနာရုံ
       ဖ်က္ဆီးမီးရွဳိ႔ခံခဲ႔ရေသာ ကုသိနာရုံေက်ာင္းေတာ္ၾကီ၏ ေအာက္တံခါးႏွစ္ဘက္တြင္ အေခါင္းၾကီးႏွစ္ခုရွိရာ ယင္းတုိ႔အထဲ၌ ေရွးေဟာင္းတံခါးမ်ားတြင္ တပ္ဆင္ခဲ႔ေသာ ေရွးေဟာင္းပုံစံ သံပတၱာမ်ားႏွင္႔ မီးေသြးအစအနမ်ားအျပင္ မီးရွဳိ႕အသတ္ခံရသည္႔ ရဟန္း
တုိ႔၏ အရုိးေတြမ်ားစြာႏွင္႔ မီေလာင္ပစၥည္းမ်ားကုိလည္းေတြ႔ရွိရေလ၏။ ဤသုိ႔စသည္ မူဆလင္တုိ႔က မီး စသည္လက္နက္တုိ႔ျဖင္႔
(ခရစ္ႏွစ္ ၁၁၉၇) ဖ်က္ဆီးခဲ႔ေသာ ကုသိနာရုံေက်ာင္း စသည္႔ေက်ာင္းကန္ေစတီမ်ားကုိေတြ႔ရွိရ၏။ မူဆလင္တုိ႔က ၀ါ၀ါျမင္သမွ်
လုိက္သတ္ၾကသျဖင္႔ တခ်ဳိ႔ရဟန္းမ်ား ဘုရားရွင္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳရာ ဂူၾကီးထဲသုိ႔ ၀င္ေျပးၾကသည္တြင္ အျပင္ဘက္မွ တခါးမ်ားကုိ မိးရွိဳ႔၍
သတ္ၾကျပန္ေလ၏။

သာ၀တၳိျပည္
အလြန္ထင္ရွားခဲ႔သည္႔ ေဇတ၀န္ေက်ာင္းေတာ္ၾကီး ႏွင္႔ ပုဗၺာရုံေက်ာင္းေတာ္ၾကီး တည္ရွိရာ သာ၀တၳိျပည္ၾကိးသည္ တေျဖးေျဖးဆုတ္ယုတ္လာ
ခဲ႔ရာ ခရစ္ႏွစ္ ၃ ရာစု၌ အိမ္ေျခ ၂၀၀ ခန္႔သာက်န္ရွိခဲ႔ျပီး ၆ ရာစုအတြင္း သာသကၤမင္းလက္ထက္၌ လုံး၀ ပ်က္ဆီးသြားခဲ႔ရေလ၏။
ယခုအခါ ျမဳိ႔၏အေရွ႕ဘက္မ်က္ႏွာကုိ အစီရ၀တီျမစ္ေရက တုိက္စားသြားခဲ႔ေလ၏။ တူးေဖာ္ၾကည္႔ေသာ္ ပုဗၺာရုံေက်ာင္းေတာ္ၾကီးႏွင္႔တကြ
ဂႏၶကုဋိတုိက္ေလးလုံး ေညာင္ေစာင္းၾကီးတခု အရွင္သာရိပုတၱရာ၏ ဓာတ္ေတာ္ေစတီတဆူ အာနႏၱာေဗာဓိပင္ ႏွင္႔ ေရတြင္းေရကန္မ်ား
ေပၚထြက္လာခဲ႔ကုန္၏။
ဤသာ၀တၳိျပည္သည္လည္း မူဆလင္တုိ႔ ဖ်က္ဆီးမူ႔မွ မလြတ္ခဲ့ေခ်...။
စ၀္ဥာဏေဗာဓိ

Saturday, October 29, 2011

ခ်င္းေတာင္ျပာတန္း၏ သာသနာျပဳခရီး(၁)

ခ်င္းေျမလႊာသုိ႕ ၾကြလွမ္းခဲ့သည့္ ေန႕ရက္မ်ား
ႏုိင္ငံေတာ္ ပရိယတၱိသာသနာ့တကၠသုိလ္မွာ ပညာရည္ႏုိ႕ေသာက္စုိ႕ျပီးၾကေသာ
ေက်ာင္းသားတုိ႕သည္ ေတာင္တန္းသာသနာျပဳတာ၀န္ကုိ အမိတကၠသုိလ္၏တာ၀န္ေပးမႈျဖင့္
 (၂)ႏွစ္တာကာလထမ္းေဆာင္ရမည္။

၂၀၀၅-ခုနွစ္ ပညာသင္ႏွစ္ျပီးဆုံးၾကေသာ ေက်ာင္းသားတုိ႕သည္ မိမိတုိ႕တာ၀န္က်ရာ 
ေတာင္တန္းေျမလႊာအသီးသီးသုိ႕ (၂၁-၁၂-၂၀၀၅)ရက္ေန႕ေနာက္ဆုံးထား၍ သာသနာျပဳတာ၀န္
ထမ္းေဆာင္ရမည္ဟု ေက်ာင္းသားအားလုံးတုိ႕က အမိန္႕စာလက္ခံရရွိခဲ့ၾကသည္။
စာေရးသူအပါအ၀င္ သီတင္းသုံးေဖာ္ အရွင္ဥာဏိႏၵ(သီေပါ)ႏွင့္ အရွင္ဇာဂရရဟန္းေတာ္သုံးပါးတုိ႕သည္
ပလက္၀ျမဳိ႕နယ္၊ခ်င္းျပည္နယ္(ေတာင္ပုိင္း)မွာ တာ၀န္က်ခဲ့ၾကသည္။
ဲ့

မိမိသာသနာျပဳဌာနက ဗုဒၶဂါမ....တဲ့။
မိမိ၏သီတင္းသုံးေဖာ္ ႏွစ္ပါးက ဖားစင္ႏွင့္ရွင္မဒိန္သာသနာျပဳဌာနတုိ႕မွာ
သာသနာျပဳတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ၾက၏...။
ဘ၀ကံၾကမၼာ၏စီမံရာ ေလာကဓံဇာတ္ခုံေပၚ မိမိတုိ႕က , ျပရေတာ့မည္။
မိမိတုိ႕သည္ ၾသ၀ါဒ ခံယူပြဲကုိ တက္ေရာက္ၾကျပီး ပလက္၀ျမဳိ႕နယ္မွာ သာသနာ့ျပဳတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည့္
ရဟန္းေတာ္သုံးပါးက ခ်င္းေတာင္တန္းသုိ႕
မည္သည့္မည္ရက္ခရီးစတင္သြားရမည္ကုိ  တစ္ပါးႏွင့္တစ္ပါးတုိင္ပင္ေဆြးေႏြးၾကကာ
မိမိတုိ႕ ေတာင္တန္းခရီးစဥ္ကုိ လမ္းခရီးကြ်မ္းက်င္သူမ်ားထံ ေမးျမန္းရသည္ မွာ အေမာေပါ့...။


အမိတကၠသိုလ္၏ေမတၱာရင္ခြင္ရိပ္ႏွင့္လည္းထာ၀ရ လမ္းခြဲရေတာ့မည္ဟူေသာ
အသိေၾကာင့္ လမ္းခြဲလုိ႕ ျဖာဆင္းစိးသြယ္လာေသာ မ်က္ရည္ပုလဲလုံးတုိ႕သည္ 
ရင္ျပင္တစ္ခုလုံးျပည့္လွ်ံေနမိသည္...။
ေနျခည္ႏုေထြး သန္းလာသျဖင့္ ပန္းမာန္တုိ႕သည္ ငုံဖူး၍ ပြင့္လာျပီး
ေဆာင္းႏွင္းေဖြးေဖြး အလွတုိ႕ကုိ ခ်ယ္ရီ သဇင္ပန္းတုိ႕က ၾသဘာေပးေနသည့္အတြက္ 
စိမ္းလန္းစုိေျပေနေသာ သာသနာ့တကၠသုိလ္၏ျငိမ္းခ်မ္းျခင္းအာ၀ါသတုိ႕က 
မိမိတုိ႕ကုိ လက္ယမ္းျပ၍ႏႈတ္ခြန္းဆက္သေနမိပါျပီ....။
စ၀္ဥာဏေဗာဓိ(ခ်ယ္ရီေျမ)Friday, October 28, 2011

ေပးလုိအခြင့္ ပန္းႏွယ္ပြင့္

မည္သူမဆုိ၊ေရွးကုသုိလ္လွ်င္
ေပးလုိအခြင့္၊ပန္းႏွယ္ပြင့္၏
ခါခ်င့္ခ်ိန္ဆုန္း၊နတ္တႏႈန္းသုိ႕၊
လူဘုန္းၾကမၼာ၊မျမင္သာဘူး(မဃေဒ၀-၂၄၈)


လူ႕ေလာက၌ မည္သူ႕မဆုိေရွးအတိတ္က ျပဳခဲ့ေသာေကာင္းမႈကုသုိလ္ရွိခဲ့လွ်င္
ထုိကုသုိလ္၏အက်ဳိးေပးမႈသည္ ပန္းမ်ားပြင့္လာသလုိျဖစ္ေပၚလာရျမဲျဖစ္၏။
ထုိကံေၾကာင့္ ေကာင္းက်ဳိးခ်မ္းသာကုိခံစားၾကရကုန္၏။
ထုိ႕ေၾကာင့္လူတုိ႕၏ဘုန္းကံကုိ မ်က္စိျဖင့္ မျမင္သာသျဖင့္
အထင္ေသးႏွိမ့္ခ်ျခင္းမျပဳသင့္ေခ်...။


မၾကံလည္းျပီး ၾကံလည္းျပီး
ကုသုိလ္ဘုန္းကံ၊သင့္စီမံေသာ္
မၾကံလည္းျပီး၊ၾကံလည္းျပီး၏
မတီးလည္းျမည္၊တီးလည္းျမည္သုိ႕
မရည္လည္းေျမာက္၊ရည္လည္ေျမာက္ခဲ့...။မဃေဒ၀-၂၅၄

စ၀္ဥာဏေဗာဓိ(ခ်ယ္ရီေျမ)

အေမ့ႏွလုံးသား(၆)

အေမ...ပခုကၠဴျမဳိ႕နယ္ ထေနာင္းကုန္းတုိက္နယ္သူၾကီး(၁၉၄၇...)ဦးအုန္းေဖဆိုတဲ့ပုဂၢဳိလ္က
သူၾကီးမျဖစ္ခင္ အထိ အလြန္းဆုိးခဲ့ဖူးသည္။
လူဆုိသည္ စာေပေၾကာင့္ ဘ၀ေျပာင္းလဲေစခဲ့သည္။
သူသည္ လူဆုိးဓားျပျဖစ္ခဲ့ဖူးသည္။ေထာင္လည္းသုံးခါက်ခဲ့ဖူးသည္။
သုိ႕ေသာ္ ဦးအုန္းေဖသည္ သူၾကီးျဖစ္သည့္အခ်ိန္မွစျပီး ေန႕စဥ္မွတ္တမ္းဒုိင္ယာရီေရးသည္။
သူ႕ေရးထားသည့္စာအုပ္ေပါင္း (၆၀)တိတိရွိသည္။စာမ်က္ႏွာေပါင္း၂၁၉၀၀ရွိသည္။
အသက္(၇၀)ေက်ာ္မွာ ပရဟိတ အက်ဳိးအတြက္ ပခုကၠဴတြင္ အခမဲ့စာၾကည့္တုိက္ တစ္တုိက္ 
ထေနာင္းကုန္းရြာ၌အသိပညာစာၾကည့္တုိက္၊ရွားေတာရြာမွာလည္း ဗဟုသုတစာၾကည့္တုိက္ဆုိျပီး
ျပည္သူဖတ္ၾကဖုိ႕ အခခဲ့စာၾကည့္တုိက္တုိ႕ကုိ တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ျပီး လႈဒါန္းခဲ့သည္...တဲ့။


သူ႕စိတ္ဓာတ္သူ႕ေစတနာဟာ စာေပမွ စီးဆင္းလာခဲ့သည္မွာယုံမွားဖြယ္မရွိ။
ေနာင္လာေနာင္သား မ်ားအတြက္ အတုယူစရာျဖစ္ေအာင္ပရဟိတအက်ဳိးကုိထမ္းရြက္ခဲ့သည္။
ဦးအုန္းေဖလုိပုဂၢဳိလ္မွာ ျမဳိ႕ရြာတုိင္းမွာ ရွိလွ်င္ေကာင္းမွာပဲဟု ေတြးမိသည္။
အေမ...
သားလည္း စာေပ၏အႏွစ္သာရကုိ သေဘာေပါက္လုိ႕အေမ့ႏွလုံးသားဆႏၵကုိ ျဖည့္ရင္း
ဇာတိခ်က္ေၾကြေမြးရပ္ေျမမွာ အေမ့ရြာ စာပ်ဳိးခင္း လူငယ္စာၾကည့္တုိက္ဆုိျပီး
တည္ေထာင္ျပီးလႈဒါန္းခဲ့ပါျပီ အေမ...။
ရြာမွာ စာၾကည့္တုိက္တည္းဟူေသာ ဆီမီးတစ္တုိင္သည္ ရြာသူရြာသားတုိ႕၏ႏွလုံးသားကုိ
ထြန္းလင္းေထာက္ပေစျပီးျငိမ္းခ်မ္းေပ်ာ္ရႊင္ပါေစ ဟု သားဆႏၵျပဳပါရဲ႕အေမ...။


အေမ..
စာၾကည့္တုိက္သည္ စာဖတ္သူဆႏၵကုိ အစြမ္းကုန္ကူညီလုိက္ေလ်ာေသာေၾကာင့္ 
စာအုပ္မ်ားကုိ စာဖတ္သူကုိယ္တုိင္ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ေသာ အခြင့္ေပးထားရကား 
ဟင္းလင္းဖြင့္စင္(open axxession)အျဖစ္ထားရွိသည္။
အေမစာၾကည့္တုိက္ဆုိတာလည္း သခါၤရသေဘာတရားပါပဲ..။
ျဖစ္၊တည္၊ပ်က္ ေပါ့။စာၾကည့္တုိက္တည္ေထာင္သည္။မၾကာခင္ပ်က္စီးသြားတတ္သည္။
ၾကဳိတင္ျပင္ဆင္မႈလည္းအမ်ားၾကီးလုိအပ္သည္။
စာၾကည့္တုိက္ အဂၤါ(၅)ရပ္ ဘီငါးလုံးရွိမွစာၾကည့္တုိက္က အသက္၀င္ရွင္သန္ႏုိင္မွာေလ....။
၁။books-စာအုပ္မ်ားဖတ္ခ်င္စရာျပည့္စုံရမည္။
၂။Borrower-စာဖတ္သူမ်ားစည္ကားေနရမည္။
၃။Brain-စာၾကည့္တုိက္မႈးေကာ္မတီက ၾကီးၾကပ္ျပီးတုိးတက္ေအာင္စနစ္တက်စီမံခန္႕ခြဲရပါမည္။
၄။Building-အေဆာက္အဦး ပရိေဘာကျပည့္စုံရမည္။
၅။Budget-စာအုပ္ေတြ အသစ္၀ယ္ဖုိ႕ အခြန္အခ သုံးစရာ ရံပုံေငြျပည့္စုံရမည္။
ေငြပေဒသာပင္ ထားရွိရမည္...တဲ့။
ဒီငါးခ်က္ဟာ စာၾကည့္တုိက္တစ္တုိက္၏ ေရရွည္ တည္တံ့ခုိင္ျမဲဖုိ႕ အေျခခံအုစ္ျမစ္ မ်ားသာ ျဖစ္သည္။
အုတ္ျမစ္မခုိင္ရင္ ေရရွည္မွာဘယ္အရာမွ မတည္ျမဲပါ။
အေမစာၾကည့္တုိက္သည္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္သည္။စာၾကည့္တုိက္သည္ အျမည္းသေဘာေရြးခ်ယ္ဖတ္ရူႏုိင္ေသာေၾကာင့္ စာဖတ္ပရိသတ္ အတြက္ စာေရြးတတ္လာေအာင္
အေလ့အက်င့္ျပဳစုပ်ုိဳးေထာင္ေပးရာလည္းျဖစ္သည္။

စာၾကည့္တုိက္သည္ ျပည္သူတုိ႕၏အက်ဳိးအတြက္ ထမ္းေဆာင္ေပးရာ ဗဟုိဌာနၾကီးလည္းျဖစ္သည္။
သုိ႕အတြက္ ျပင္ဦးလြင္ျမဳိ႕နယ္၊ပန္းဦးေတာင္ရြာမွာ (mother's native of library)အေမ့ရြာစာပ်ဳိးခင္း
စာၾကည့္တုိက္ကုိ အခခဲ့ဖြင့္လစ္ေပးခဲ့သည္။
ဘ၀တကၠသုိလ္မွာ သင္ယူစရာ ေလ့လာစရာ အတုယူစရာ က အလြန္မ်ားျပားျပီး ေလာကဓံပင္လယ္လႈိင္းၾကားက သူသူ ငါငါ အရႈံးမေပးေသာဇြဲျဖင့္
ကုိယ္လုိရာပန္းတုိင္ ခရီးသုိ႕ ေရာက္ေအာင္သြားႏုိင္ၾကပါေစ...။
(အေမ့ႏွလုံးသား ဟူေသာ ေဆာင္းပါးေလးသည္ ျပင္ဦးလြင္ျမဳိ႕နယ္ ပန္းဦးေတာင္ရြာ အေမ့ရြာစာၾကည့္တုိက္တစ္ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္စာေပေဟာေျပာတြင္ ေရးသားခဲ့ေသာ စာမူျဖစ္သည္။)
စ၀္ဥာဏေဗာဓိ(ခ်ယ္ရီေျမ)

Thursday, October 27, 2011

အေမ့ႏွလုံးသား(၅)

အေမ ဤေနရာတြင္ 
စာေရးဆရာတုိ႕၏စာေပဒပႆနကုိေရးျပခြင့္ျပဳပါေတာ့ေနာ္...
ဆရာၾကီးပီမုိးနင္းက (၁၈၈၃-၁၉၄၁)သူ႕၏ၾကီးပြားေရးလမ္းညြန္စာအုပ္မွာ
လက္သမားေကာင္း၏အရင္းအႏွီးမွာ ဆူးေဆာက္ေကာင္းမ်ားျဖစ္ဘိသကဲ့သုိ႕
စာအုပ္မ်ားမွာ တုိးတက္ၾကီးပြားလုိသူ သူေဌးျဖစ္လုိသူတုိ႕၏ အရင္းအႏွီးလမ္းေကာင္းမ်ားျဖစ္သည္။
လက္သမားတစ္ေယာက္သည္ ဆူးေဆာက္တည္းဟူေသာ ပစၥည္းေကာင္းမ်ား 
မရွိခဲ့လွ်င္ လက္သမားေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္မလာႏုိင္ပါ...။
စာမဖတ္ေသာ သူတစ္ေယာက္သည္ တုိးတက္ၾကီးပြားလာႏုိင္သူတစ္ေယာက္မျဖစ္ႏုိင္ပါ...။
ဗဟုသုတမရွိလွ်င္ ပရဟိတ စိတ္ဓာတ္လည္းမေမြးျမဴႏုိင္ပါ...။
ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္လည္းမျဖစ္ႏုိင္...။


စာေပသည္ လူ႕ဘ၀အတြက္မည္မွ်အေရးပါသနည္း..။
စာေပကုိေလ့လာပါ။မွတ္သားပါ။ရွာေဖြပါ။ဖတ္ပါ ဟု ဆရာေဖျမင့္က တုိက္တြင္းစကားကုိ
ေျပာဆုိထားတာမွတ္သားခဲ့သည္။
ဘယ္လုိေျပာသလဲဆုိရင္
လူသည္ မနက္ထက္ ညမွာ ပညာပုိရွိသည္။ မေန႕ကထက္ သည္ကေန႕ အသိဥာဏ္သာရမည္။
အသက္ၾကီးလာသည္ႏွင့္အမွ် ဦးေႏွာက္ အေလးခ်ိန္ပုိၾကီးလာရမည္..။
သည္အတြက္ဘာလုပ္ရမည္နည္း

တစ္နည္းသာရွိသည္။ စာဖတ္ပါ။ ဒါပဲ...တဲ့။

ဘ၀အတြက္မွာ လမ္းညြန္တာက အတုိဆုံးႏွင့္ အထိေရာက္ဆုံးပါပဲ...။
စာဖတ္မွ ဦးေႏွာက္ၾကီးထြားမည္။စာဖတ္မွဘ၀ခြန္အားရွိမည္။
စာဖတ္မွပညာဗဟုသုတရရွိမည္။စာဖတ္မွ ပရဟိတစိတ္ဓာတ္ရွင္သန္မည္။
စာဖတ္မွ မိမိ၏ပတ္၀န္းက်င္ေႏြးေထြးမႈနဲ႕သမုိင္း ကမၻာ့သမုိင္းတုိ႕ကုိ သိလာမည္။


ေနာက္ျပီး ကမၻာေက်ာ္ စာေရးဆရာၾကီး မဂၢဇင္ေဂၚဂီ(၁၈၆၈-၁၉၃၆)က ကြ်န္ေတာ္တုိ႕က
စာေပေတြကုိ ဖတ္ေလေလ စာအုပ္ေတြက ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ကုိ ကမၻာၾကီးနဲ႕ပုိမုိနီးစပ္ေအာင္ လုပ္ေပးေလေလ..။
ဘ၀ဆုိတာ ပုိမုိၾကည္လင္ျပတ္သားတဲ့အဓိပၸါယ္ကုိ ေဆာင္ေလေလျဖစ္ပါေတာ့တယ္လုိ႕ ေရးခဲ့ဖူးသည္။
စာေပကုိမဖတ္ရင္ စာအုပ္ႏွင့္ ပုိေ၀းမည္။
စာအုပ္ႏွင့္ေ၀းခြာေနပါက ကမၻာၾကီးႏွင့္ေ၀းေတာ့မည္။
ကမၻာၾကီးႏွင့္ေ၀းမွေတာ့ မိမိဘ၀ရွင္သန္ျခင္းဟာ အဓိပၸါယ္မရွိသလုိပါပဲ....။
လူသားသည္ မိမိ၏ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ထာ၀ရ ထိေတြ႕ေနရမည္။
ပတ္၀န္းက်င္ က ေပးတဲ့ပညာ၊အသိစသျဖင့္ ကမၻာ့တကၠသုိမွာ 
ပညာသင္ၾကားေနရတာမဟုတ္ပါလား....။


ုတစ္ဖန္ ဂရိကဗ်ာစာဆုိ ဟိုးမားဆုိေသာ ပုဂၢဳိလ္က 
စာဖတ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ဘယ္လုိတုိက္တြန္းထားသလဲဆုိေတာ့
သင္ဟာ စာဖတ္ျခင္းကို မႏွစ္သက္၊၀ါသနာမပါဘူးဆုိရင္ ဘယ္ေသာအခါမွ
ဥာဏ္ပညာကုိ ရရွိမလာႏုိင္ဘူး.....တဲ့။
ေၾသာ္...စာေရးဆရာၾကီးမ်ားက ေျပာသည့္စကား၊ေရးသည့္စာေတြက
တန္ဖုိးျဖတ္လုိ႕မရႏုိင္ပါဘူး..။
ဘ၀တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားအတြက္ သင္စရာ ေလ့လာစရာမ်ား
မကုန္ႏုိင္ေအာင္ပါပဲ...။
စာေပ၏အႏွစ္သာရ စာေပ၏တန္းဖုိးကုိ လူတုိင္းလက္ခံမည္ဆုိလွ်င္....
စ၀္ဥာဏေဗာဓိ(ခ်ယ္ရီေျမ)

အေမ့ႏွလုံးသား(၄)

ဘ၀တကၠသုိလ္မွာ ပညာသင္ၾကားေနၾကသည့္ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္
အရွင္မဟာရဌသာရမေထရ္က ဤသုိ႕လမ္းညြန္ထားသည္။
သု၊စိ၊ပု၊ဘာ၊၀ိ၊လိ၊သိ၊ဓာ ၊အကၡရာစြဲသုံး ဤရွစ္လုံးကုိ သီကုံးပန္သြင္ ေန႕တုိင္းဆင္ေလာ့...။


အထက္ပါကဗ်ာအတုိင္း ပညာကုိ လုိလားၾကေသာ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္
ပညာသင္ယူရတာ ဘာမွအခက္ခဲမရွိပါ...။
စနစ္တက် လုိက္နာေဆာင္ရြက္ မည္ဆုိလွ်င္ ဘ၀တကၠသုိလ္က ေပးထားေသာေမးခြန္းကုိ
ေျဖဆုိေအာင္ျမင္ႏုိင္ၾကမည္....။
ကဗ်ာ၏ဆုိလုိရင္းက
၁။သုေဏယ်-သင္ၾကားပါ။ဖတ္ရႈပါ။
၂။စိေႏၱယ်-ၾကံစည္စဥ္းစားပါ။ေတြးေတာဆင္ျခင္ပါ။
၃။ပုေစၦယ်-ေမးျမန္းပါ။စုံစမ္းပါ။
၄။ဘာေသယ်-ေဆြးေႏြးပါ။တုိင္ပင္ႏွီးေႏွာပါ။
၅။၀ိစာေရယ်-စူးစမ္းပါ။သုေတသနျပဳပါ။
၆။လိေကၡယ်-ေရးသားပါ။မွတ္သားပါ။
၇။သိေကၡယ်-ေလ့က်င့္ပါ။
၈။စာေရယ်-က်က္မွတ္ပါ။အာဂုံေဆာင္ထားပါ
ဤစကားလုံး(၈)လုံးကုိ ပန္းကုံးသဖြယ္သီကုံးျပီးေန႕တုိင္းပန္ဆင္ေပးပါလုိ႕ ၾသ၀ါဒစကားပင္ျဖစ္သည္။
အက်ယ္ခ်ဲ႕၍မေရးသားေတာ့ပါ..။မိမိ၏ဥာဏ္ျဖင့္ခ်ဲ႕၍စဥ္းစားေစခ်င္သည္။


အေမ ....
ဘ၀တကၠသုိလ္မွာ ပညာကုိရွာေဖြရင္း အေမပ်ဳိးထားခဲ့သည့္စာေပပ်ဳိးခင္းျဖင့္
ေလာကအလွ ဘ၀အလွအတြက္ထာ၀ရတန္ဆာဆင္ေပးေနမည္။
အေမ့ႏွလုံးသားက ကမၻာၾကီးကုိ ျငိမ္းခ်မ္းေစခ်င္သည္၊ေပ်ာ္ရႊင္ေစခ်င္သည္မဟုတ္ပါလား...။
သည့္အတြက္ စာေပအလင္းေရာင္ျဖင့္ သား၏ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ျငိမ္းခ်မ္းေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ႕ေနပါ့မည္။

စ၀္ဥာဏေဗာဓိ(ခ်ယ္ရီေျမ)

Wednesday, October 26, 2011

အေမ့ႏွလုံးသား(၃)

အေမ.....
ဆီမီးတစ္တုိင္သည္ အေမွာင္ခြင္း၍ အလင္းေဆာင္ႏုိ္င္သည္။
ထုိ႕အတူ စာၾကည့္တုိက္ဟူသည္လည္း မိမိ၏ဘ၀အေမွာင္ကုိပယ္ခြင္း၍
လင္းလက္ေတာက္ပေစသည္။
စာေပတည္းဟူေသာ အလင္းေရာင္သည္ ညခ်မ္းအခါ၌ ေငြလေရာင္ႏွင့္ဆင္တူသည္။
လေရာင္ကင္းမဲ့ေသာညသည္ မတင့္တယ္။စာေပကင္းမဲ့ေသာလူ႕ဘ၀သည္လည္း မတုိးတက္ႏုိင္။
စာမဖတ္ေသာသူသည္ ဗဟုသုတပညာကုိ မရရွိႏုိင္ပါ။


သည္အတြက္ စာဖတ္မွ အလင္းေရာင္ ပုိရမည္။
စာဖတ္မွေႏြးေထြးမႈပုိရမည္။စာဖတ္မွတုိးတက္ေအာင္ျမင္မည္။
စာဖတ္မွၾကည္ႏူးေပ်ာ္ရႊင္မႈက တာရွည္ရမည္။
စာေပကုိ ျမတ္ႏုိးတန္ဖုိးထားလုိ႕ ဘ၀အသိဥာဏ္မ်ားရင့္က်က္မည္။
ဗဟုသုတတုိးပြားလာမည္။ဤအက်ဳိးတုိ႕သည္ စာေပ၏ေက်းဇူးေၾကာင့္ သိလာရျခင္းျဖစ္သည္။


ဘ၀ဆုိတဲ့တကၠသုိလ္ေက်ာင္းေတာ္ၾကီးမွာ လူသားေတြဟာ
ထာ၀ရေက်ာင္းေတာ္သား ေက်ာင္းေတာ္သူေတြခ်ည္းပါပဲ လုိ႕
အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ေျပာခဲ့ဖူးသည္။
ဒါဆုိ သားတုိ႕က ထာ၀ရေက်ာင္းသားေတြပါပဲ..
ဘ၀တကၠသုိလ္မွာ ပညာကုိရွာေဖြေနရဦးမည္။
အေမက ဆရာ၊ သားတုိ႕က ေက်ာင္းသား...။ဘ၀တကၠသုိလ္တစ္ခုတည္းမွာ
ပညာဆည္းပူးေနရဦးမည္။


စာၾကည့္တုိက္သည္ အတန္းမရွိေသာ ဘ၀တကၠသုိလ္တစ္ခုလုိ႕ ေတြးမိသည္။
စာၾကည့္တုိက္မွာ ရွိေသာ စာေပဟူသမွ် တုိ႕သည္ ဘ၀အေတြ႕အၾကဳံ(သင္ခန္းစာ)မ်ားသာ ျဖစ္သည္။
စာအုပ္မ်ား စုေဆာင္းရာ စာၾကည့္တုိက္ကုိ ဘ၀ဇာတ္ခုံဟု
ဆုိလာႏုိင္ေကာင္းပါသည္...။
စ၀္ဥာဏေဗာဓိ(ခ်ယ္ရီေျမ)

ပစၥည္းဥစၥာ ရေၾကာင္းရွာ

ေယာက်္ားတံထြာ၊ဓမၼတာျဖင့္
ပညာဥစၥာ၊ရေၾကာင္းရွာ၍
ေပ်ာ္ရာမေန၊ေတာ္ရာေနမွ
အေျခရျပီး၊ခုိင္းပြားျဖီးလိမ့္
ေျမႀကီးေတာင္ပုိ႕၊ပ်ားလဘုိ႕သုိ႕
လူတုိ႕ကိစၥ၊လူ႕ေလာက၌
သုတပညာ၊ဥစၥာပစၥည္း
ရွာစုနည္းကုိ၊နိႆရည္းစံျပဳ
မွ်ႏႈိင္းရႈေလာ့(မဃေဒ၀၊၂၄၂)

ေယာက်ၤားတုိ႕ဓမၼတာႏွင့္အညီ ေပ်ာ္ရာမေန ေတာ္ရာမွာေနျပီး
ဥစၥာပစၥည္းကုိရွာေဖြရပါတယ္...။
ရရွိျပီးတဲ့ဥစၥာေတြကုိ ျခမ်ားေတာင္ပို႕ဖုိ႕ပုံႏွင့္ ပ်ားမ်ား ပ်ားလဘုိ႕လုပ္ပုံတုိ႕ကုိ
နည္းယူကာ ပုိ၍တုိးပြားခ်မ္းသာေအာင္
ၾကဳိးစားရမည္..။
သည့္အျပင္ လူ႕ေလာက၌ မရွိမျဖစ္တတ္ေျမာက္ထားသင့္ေသာ ပညာဗဟုသုတ
ဥစၥာပစၥည္းရွာေဖြစုေဆာင္းနည္းမ်ားကုိ စံထားအသုံးျပဳတတ္ရမည္..
ဤေလာကႀကီး ပညာသင္လုိ႕ မျပီးွဆံုးႏုိင္တဲ့ တကၠသုိလ္ၾကီးျဖစ္တယ္...။
မိမိဟာ ေလာကၾကီးရဲ႕ထာ၀ရေက်ာင္းသားျဖစ္လုိ႕ တကၠသုိလ္ဆုိတာ ဒါပဲလားလုိ႕
စိတ္ထဲမွာ အျမဲတမ္းႏွလုံးသြင္းၾကပါလုိ႕ တုိက္တြန္းခ်င္ပါတယ္...


ဥာဏေဗာဓိ

မိဘေက်းဇူး ဆပ္၍မကုန္

လူ႕ဘုံဌာန၊ဤေလာက၌
ဘကုိလက္်ာ၊မိမွာလက္၀ဲ
အျမဲေဆာင္ရြက္၊ပခုံးထက္သုိ႕
တင္လွ်က္လုပ္ေကြ်း၊ မျပတ္ေမြးလည္း ေက်းဇူး ဂုဏ္စုိင္
မကုန္ႏုိင္ဘူး(မဃေဒ၀၊၂၄၄)
လူ႕ေလာကတြင္ ကုိယ့္ကုိေမြးေပးေသာ မိဘႏွစ္ပါးရဲ႕ေက်းဇူးကာ ၾကီးမားလွတယ္...။
ထုိေက်းဇူးကုိ ဆပ္ဖုိ႕အဘကုိလက္်ာပခုံး အမိကုိ လက္၀ဲပခုံး တင္ျပီး ႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာလုပ္ေကြ်းေသာ္လည္း
ဂုဏ္ေက်းဇူးက မကုန္ႏုိင္ပါဘူး....
ဒါေၾကာင့္ မိမိရဲ႕မိဘႏွစ္ပါးရဲ႕ဂုဏ္ေက်းဇူးကုိ တက္ႏုိင္သေလာက္ တုန္႕ျပန္သင့္တယ္
လူသားတုိင္းမိဘေက်းဇူးကုိသိရွိနားလည္ျပီး ဆပ္ႏုိင္ပါေစ
ဥာဏေဗာဓိ

Monday, October 24, 2011

ဘ၀၏အရသာ

အျခားလူမ်ားအတြက္
အက်ဳိးရွိေစျခင္းသည္
ဤေလာကတြင္
တစ္ခုတည္းေသာ ေပ်ာ္ရႊင္စရာပင္ျဖစ္သည္....။


To be use of in the world 
is the only way to be happy.
(Andersen)

တန္းဖုိးရွိသူ

ေအာင္ျမင္သူ တစ္ဦးျဖစ္ရန္ထက္
တန္းဖုိးရွိသူ တစ္ဦးျဖစ္ရန္ၾကဳိးစားပါ...။


Try not to become a man
of success but rather try to become a man of value.
(Einnstein, Albert)