ဘုရားအားရွိခုိးပါ၏

နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။

Sunday, January 23, 2011

အခ်ိန္က်မွလုပ္

လုပ္ခ်င္တုိင္းမလုပ္နဲ႕
လုပ္တတ္တုိင္းမလုပ္နဲ႕
လုပ္ႏုိင္တုိင္းမလုပ္နဲ႕
အခိ်န္အခါက်မွလုပ္ပါ
ေရႊေတာင္ကုန္းဆရာေတာ္

No comments:

Post a Comment