ဘုရားအားရွိခုိးပါ၏

နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။

Wednesday, January 19, 2011

အေသာကမင္းရဲ႕ေက်ာက္စာတုိင္

သီရိဓမၼာေသာကမင္းၾကီး၏ေက်းဇူးေၾကာင့္ သာသနာ့သမုိင္းကုိ ပုံရိပ္ရွာေဖြရာတြင္ အိႏၵိယႏုိင္ငံတစ္၀ွမ္းလုံး
သာသနာေရာင္ ထြန္းလင္းခဲ့သည့္ေနရာမ်ားစြာကုိ ေတြ႕ရပါသည္။
အေသာကမင္း၏သာသနာျပဳခဲ့သည့္ေနရာတုိင္းမွာ ေက်ာက္စာတုိင္ကုိ စုိက္ထူေလ့ရွိခဲ့သည္။
ယခုေခတ္မွာ အိႏၵိယလူမ်ဳိးတုိ႕သည္ အေသာကမင္းၾကီးကုိ ဘုရားတစ္ဆူလုိ သတ္မွတ္ထားၾကသည္။အေသာကမင္းအေၾကာင္းကုိေျပာလွ်င္ဂုဏ္ယူၾကသည္။
သုိ႕ေသာ္ယခုအိႏၵိယမွာ အမ်ားစုက ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ားသာ ျဖစ္ၾကသည္။
      လူတုိင္းအတြက္ အတုယူသင့္တဲ့သင္ခန္းစာမုိ႕ အေသာကမင္း၏ေက်ာက္စာတုိင္ထိပ္အရုပ္ၾကီးေလးခုဖြင့္ဆုိခ်က္ကုိ ဗဟုသုတအျဖစ္ အက်ဥ္းမွ် ေဖာ္ျပထားသည္။
              ေက်ာက္စာတုိင္ထိပ္၏အရုပ္ၾကီးေလးခုမွာ
၁။ျခေသ့ၤရုပ္ ၂။ဆင္ရုပ္ ၃။ျမင္းရုပ္ ၄။ႏြားရုပ္
အမ်ားအက်ဳိးကုိေဆာင္ရြက္လုိ၊ ျခေသၤ့လုိ၊က်င့္ရမည္။
ယုံငယ္မွာလည္း၊မေလွ်ာ့ဘဲ၊အျမဲခုန္အုပ္သည္။
လုံ႕လကဲကဲ၊မေလွ်ာ့ဘဲ၊အျမဲလုပ္ရမည္။


အမ်ားအက်ဳိးကို၊ေဆာင္ရြက္လုိ၊ဆင္လုိက်င့္ရမည္။
လက္နက္မွန္လည္း၊မေလွ်ာ့ဘဲ၊စစ္ပြဲဆင္ႏႊဲသည္။
ဘာဘဲၾကဳံၾကံဳ၊ကုိယ္မျဖဳံ၊သက္လုံေကာင္းရမည္။


အမ်ားအက်ဳိးကုိ၊ေဆာင္ရြက္လုိ၊ျမင္းလုိက်င့္ရမည္။
သြက္လက္လ်င္ျမန္၊အားသန္သန္၊ပန္းတုိင္မွန္ကုိေလွ်ာက္ရမည္။
ပန္းတုိင္မေရာက္၊လက္မေျမာက္၊ေတာက္ေလွ်ာက္က်င့္ရမည္။


အမ်ားအက်ဳိးကုိ၊ေဆာင္ရြက္လုိ၊ႏြားလုိက်င့္ရမည္။
ရုိက္ႏွက္ေသာ္လည္း၊စိတ္မဆုိးဘဲ၊အျမဲသည္းခံသည္။
ဤေလာကဓံ၊သည္းသည္းခံ၊အမွန္က်င့္ရမည္။
အရွင္ဥာဏ(ျပင္ဦးလြင္)

No comments:

Post a Comment