ဘုရားအားရွိခုိးပါ၏

နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။

Tuesday, January 18, 2011

ေညာင္ေစ့့ပမာေစတနာ

ဤသုိ႕ေပါင္းစု၊ေၾကာင္းက်ဳိးရႈေသာ္
ေကာင္းမႈအရြယ္၊မႀကီးက်ယ္လည္း
စိတ္၀ယ္ျဖစ္ပြား၊ေမတၱာအားႏွင့္
ဥာဏ္အားသီသ၊ႀကီးက်ယ္ၾက၍
ဒါနအလႈခံ၊စင္ၾကယ္ျပန္မူ
ကံဟူသေရြ႕၊အက်ဳိးေတြ႕မွာ
တစ္ေစ့ေညာင္ေလာက္၊ပင္ႀကီးေပါက္သည္
ေနာက္ေနာက္ယူဖြယ္၊အတုတည္း...။
အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသ

No comments:

Post a Comment