ဘုရားအားရွိခုိးပါ၏

နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။

Friday, March 2, 2012

"၁၅၀၀ အခ်စ္" နဲ႔ "၅၂၈ ေမတၱာ" ျဖစ္လာပံု


အခ်စ္အေၾကာင္း ေျပာၾကမယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာလူမ်ိဳး အမ်ားစုက "၁၅၀၀ အခ်စ္" နဲ႔ "၅၂၈ေမတၱာ" ဆိုၿပီး ႏွစ္မ်ိဳးခြဲေျပာေလ႔ ရွိၾကတယ္။ သမီးရည္းစား အခ်စ္ကို "၁၅၀၀ အခ်စ္" ၊ ပူေလာင္ ျပင္းျပတဲ႔ အခ်စ္လို႔ ေျပာၿပီး . . . မိဘေတြရဲ႕ သားသမီးအေပၚခ်စ္တဲ႔ အခ်စ္ကိုေတာ႔ "၅၂၈ ေမတၱာ" ၊ ေအးျမခ်မ္းေျမ႕တဲ႔ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာ ဆိုၿပီး ယူဆ ေျပာဆိုေလ႔ ရွိပါတယ္။ဘာလို႔ (၁၅၀၀) ရွိေနရတာလဲ၊ (၅၂၈) ဆိုတာကေကာ ဘာလို႔ ျဖစ္လာရတာလဲ . . .။ ပူေလာင္တဲ႔ အခ်စ္မို႔ ၁၅၀၀ ရွိတာက ထားပါေတာ႔ . . . ေအးျမတဲ႔ေမတၱာက်မွ ဘာလို႔ ၅၂၈ ဆိုၿပီး ကုိးလို႔ကန္႔လန္႔ လာျဖစ္ေနရ တာလဲ ( ၅၀၀ ဆိုၿပီး ရွိေနရင္ ပုိေတာင္ ေအးမလားလို႔ေလ၊ ေနာက္ အစြန္းထြက္ ဂဏန္းလည္း မရႈပ္ဘူး)။သူငယ္ခ်င္းတို႔ေရာ ဘယ္လိုထင္လဲ?
၁။ ၁၅၀၀ အခ်စ္ (သမီးရည္းစား အခ်စ္)

ကိေလသာဆယ္ပါးကုိ အေျခခံတယ္။ အဲဒီ ကိေလသာစိတ္ (၁၀) ပါးကေတာ႔ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါတယ္ -

၁/ ေလာဘ ( တပ္မက္ျခင္း)

၂/ ေဒါသ (ၾကမ္းတမ္းျခင္း)

၃/ ေမာဟ (ေတြေဝျခင္း)

၄/ မာန (ေထာင္လႊားျခင္း)

၅/ ဒိ႒ိ ( မွားေသာ ႏွလံုးသြင္းျခင္း၊ အယူရွိျခင္း)

၆/ ဝိစိကိစာၦ (အာရံုကုိ မဆံုးျဖတ္ႏိုင္ျခင္း)

၇/ ထိန (စိတ္၏ မခန္႔ျခင္း)

၈/ ဥဒစၥ (စိတ္၏ မၿငိမ္သက္ျခင္း၊ ပ်႕ံလြင့္ျခင္း)

၉/ အဟီရိက (ကာယဒုစရိုက္ ျပဳရျခင္း၌ မရွက္ျခင္း)

၁၀/ အေနာတၱပၸ (ကာယဒုစရိုက္ ျပဳရျခင္း၌ မလန္႔ျခင္း)

အဲဒီ ကိေလသာ(၁၀)ပါးကုိ ရုပ္ စုစုေပါင္းနဲ႔ ေျမွာက္ရပါတယ္။ ရုပ္စုစုေပါင္းဆိုတာက -- လကၡဏာရုပ္ (၄) ခု

- နိပၹႏၷရုပ္ (၁၈) ခု

- နာမ္ (၅၃) ပါး

ေပါင္းလိုက္ရင္ (၇၅) ရပါတယ္။ အဲဒီ ရုပ္စုစုေပါင္း (၇၅)ကုိ ကိေလသာ(၁၀)ပါး နဲ႔ ေျမွာက္ေတာ႔ ၇၅၀။ အဲဒီမွာမွ အဇၩတၱ သ႑ာန္၊ ဗဟိဒၶ သ႑ာန္ ရယ္လို႔ ႏွစ္ပါးရွိတဲ႔ အတြက္ (၂)နဲ႔ ထပ္ေျမွာက္ေတာ႔ ၁၅၀၀ ရတာပါပဲ။ အတိုေကာက္ကေတာ႔ ဒီလိုေလးပါ -( ကိေလသာ (၁၀) ပါး x ရုပ္စုစုေပါင္း (၇၅) ) x ၂ = ၁၅၀၀ အခ်စ္

၂။ ၅၂၈ ေမတၱာ (မိဘတို႕၏ အခ်စ္)

ေမတၱာဆိုတဲ႔အတိုင္း ေမတၱာပို႕ရာမွာ ရွိသင့္ရွိအပ္တဲ႔ စိတ္သဘာဝ တစ္ခုပါပဲ။ ေမတၱာပို႕ရာမွာ ပုဂိၢဳလ္ (၁၂) ေယာက္ကုိ ပို႔ပါတယ္။

အဲဒါေတြကေတာ႔ -

(၁) သေဗၺသတၱာ၊ (၂) သေဗၺပါဏာ၊ (၃) သေဗၺဘူတာ၊(၄) သေဗၺပုဂၢလာ၊ (၅) သေဗၺအတၱဘာဝ ပရိယပၸႏၷ၊ (၆) သေဗၺကိၠထိေယာ၊ (၇) သေဗၺပုရိသာ၊ (၈) သေဗၺအရိယာ၊ (၉) သေဗၺအနရိယာ၊ (၁၀) သေဗၺေဒဝါ၊ (၁၁) သေဗၺမႏုႆာ၊ (၁၂) သေဗၺဝိနိပါနိကာ တို႔ျဖစ္ပါတယ္။အဲဒီ ပုဂိၢဳလ္ (၁၂)ပါးကို ေမတၱာ(၄)ပါး ပို႔ပါတယ္၊ "အေဝရာေဟာႏဳၱ၊ အဗ်ာဘစာၦေဟာႏဳၱ၊ အနီဃာ ေဟာႏဳၱ၊ သုခိအတၱာနံ ပရိဟရႏဳၱ၊" တဲ႔ . . .၊ ဒီေတာ႔ ( ၁၂ x ၄ = ၄၈ ရပါမယ္)။ ဒါက အရပ္မ်က္ႏွာ အမည္မတပ္ဘဲ (မရည္မွန္းဘဲ) ပုိ႔တဲ႔ "အေနာဒိတၱာ" ေမတၱာအပါး လို႔ ဆိုပါေတာ႔ ။ အဲဒါကိုမွ ထပ္ၿပီး အရပ္မ်က္ႏွာေတြနဲ႔ အမည္တပ္ၿပီး ထပ္ပုိ႔ပါတယ္၊ အရပ္ (၁၀)မ်က္ႏွာ ရွိပါတယ္ -

- အေရွ႕၊ အေနာက္၊ ေတာင္၊ ေျမာက္ ဆိုတဲ႔ အရပ္ (၄) မ်က္ႏွာ။

- အေရွ႕ေတာင္၊ အေနာက္ေျမာက္ ဆို႕တဲ႔ ေထာင့္ (၄) မ်က္ႏွာ။

- အထက္နဲ႔ ေအာက္ (၂) မ်က္ႏွာ ။အဲဒီ အရပ္မ်က္ႏွာတပ္ ရည္မွန္းမႈ႕(၁၀)ခု နဲ႔ ေစာေစာက (၄၈) ကို ေျမာက္လိုက္ေတာ႔ (၄၈၀) ရပါတယ္၊ အဲဒီ ရလာတဲ႕ (၄၈၀)ကိုမွ ပထမဆံုး မရည္မွန္းဘဲ ပို႔ထားတဲ႔ ေမတၱာအပါး (၄၈)ပါးကုိ ထပ္ေပါင္းၾကည့္ လိုက္ေတာ႔ (၅၂၈) ရယ္လို႔ ျဖစ္လာပါတယ္။ အတိုေကာက္ ကေတာ႔ ဒီလိုေလးပါ -ပုဂိၢဳလ္ (၁၂) ေယာက္ x ေမတၱာ(၄)ပါး = ၄၈ [မရည္မွန္းဘဲ ပို႔ေသာ ေမတၱာအပါး]

(၄၈ x အရပ္ (၁၀) မ်က္ႏွာ ) + ၄၈ [မရည္မွန္းဘဲ ပို႔ေသာ ေမတၱာအပါး] = ၅၂၈ ေမတၱာ

No comments:

Post a Comment