ဘုရားအားရွိခုိးပါ၏

နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။

Tuesday, January 18, 2011

ဗုဒၶဂယာေျမျမတ္မဟာ မဟာေဗာဓိပင္ေရွ႕ အမွတ္တရပုံရိပ္

No comments:

Post a Comment