ဘုရားအားရွိခုိးပါ၏

နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။

Monday, January 17, 2011

ရင့္က်က္မႈ

ဆယ္ႏွစ္၀န္းက်င္ ငယ္ရြယ္စဥ္က
ငါ့လ်င္ခ်မ္းသာ လုိခ်င္ပါ၏။

ဆယ္ေက်ာ္သက္ရြယ္ ေရာက္ခ်ိန္မယ္ေတာ့
ငါ့နယ္ငါ့မ်ဳိး ခ်မ္းသာတုိးဖုိ႕
ေမွ်ာ္ကုိးစိတ္ဓာတ္ ျဖစ္ေပၚလတ္၏။

သက္ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ ေရာက္ခဲ့ေသာ္ကား
ငါ့ဖြားရာေျမ င့ါတုိင္းျပည္မွာ
ေနထုိင္ၾကျငား တုိင္းရင္းသားတုိ႕
ႀကီးပြားခ်မ္းသာ ေဘးရန္ကြာ၍
လမ္းျဖာေစေၾကာင္း ႏွလုံးေအာင္၏။

သုံးဆယ္ေက်ာ္လာ ယခုခါ၀ယ္
ကမၻာတစ္လႊား လူအမ်ားတုိ႕
 အမွားကင္းစင္ အမွန္ျမင္၍
အၾကင္နားပြား ေမတၱာထားလင့္
တရားခ်င့္လ်က္ သူ႕တြက္ကိုယ့္တြက္
အက်ဳိးသက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစ
ဆႏၵေတြသည္
ငါေလျဖစ္ေပၚခဲ့ပါ၏။

No comments:

Post a Comment