ဘုရားအားရွိခုိးပါ၏

နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။

Tuesday, January 18, 2011

တရားအႏွစ္ခ်ဳပ္

သဗၺပါပကႆ အကရဏံ၊ ကုသလႆ ဥပသမၸဒါ။
သစိတၱပရိေယာဒပနံ၊ ဧတံဗုဒၶါနသာသနံ။


Not to do evil,
to cultivate merit,
to purify one's mind.
This is the teaching of the Buddha.


မေကာင္းမႈေတြကုိမျပဳလုပ္ရဘူး။
ေကာင္းမႈေတြကုိသာအားထုတ္ရမည္။
မိမိစိတ္ကုိသန္႕ရွင္းျဖဴစင္ေအာင္ထားရမည္ဟု
ျမတ္စြာဘုရားရွင္က မွာၾကားေဟာခဲ့သည္။

မေကာင္းမႈေရွာင္၊ေကာင္းမႈေဆာင္၊ျဖဴေအာင္စိတ္ကုိထား။
 ဘုရားတုိင္းသာ၊မိန္႕ခဲ့တာ၊သုံးျဖာဤစကား။
ခုလည္းခ်မ္းသာ၊ေနာင္ခ်မ္းသာ၊ျမတ္စြာေဟာမိန္႕ၾကား။
(ဓမၼပဒ)

No comments:

Post a Comment