ဘုရားအားရွိခုိးပါ၏

နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။

Friday, November 30, 2012

တန္႕ယန္းၿမိဳ႕အမွတ္တရေန႕မ်ား

                               ေ၀ဠဳ၀န္ဘကပညာေရးေက်ာင္း တန္႕ယန္ၿမိဳ႕၊ရွမ္းေျမာက္
                  ရွင္သာမေဏႏွင့္ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားတုိ႕၏ပညာေရးအတြက္လႈဒါန္းေနပုံ