ဘုရားအားရွိခုိးပါ၏

နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။

Sunday, January 16, 2011

စြမ္းအားရွင္

သမုဒ္ပင္လယ္
ေရျပင္က်ယ္သည္
အေမ့ေမတၱာႏႈိင္း
ပမာတုိင္းက-ေရစက္ေပါက္မွ်တည္း...

ျမင့္မုိရ္ေရႊေတာင္
မုိးထိေအာင္ျမင့္
ထုထည္တင့္လည္း
အေမ့ေမတၱာႏႈိင္း
ပမာတုိင္းက-ႏြားခ်ဳိမွ်တည္း...

လေနႏွစ္စင္း
ၾကယ္ခပင္းတုိ႕
ထြန္းလင္းထိန္လက္ကမၻာထက္သုိ႕
ပူေႏြးေအးဓာတ္ျဖန္႕က်က္လတ္လည္း
အေမ့ေမတၱာႏႈိင္း
ပမာတုိင္းက-ၾကမ္းတမ္းလွသည္...

ထုထည္ၾကီးမား
မဟာပထ၀ီေျမျပင္
ၾကီးက်ယ္ပါလည္း
အေမ့ေမတၱာႏႈိင္း
ပမာတုိင္းက-၀ါးရြက္မွ်တည္း...

ကမၻာေလာက
ရပ္ဌာနတြင္
စြမ္းအားရွင္ကား
အသက္ကုိေပးႏုိ႕ခ်ဳိေကြ်းသည့္အေမမွတစ္ပါး...
ဒီကမၻာမွာ  အျခားမရိွပါတကား...
စိုင္း

No comments:

Post a Comment