ဘုရားအားရွိခုိးပါ၏

နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။

Friday, March 18, 2011

look to this day

look to this day,
for yesterday is but a dream,
and tomorrow is only a vision;
but today, well lived.
makes every yesterday a dream
of happiness,
and every tomorrow a vision of hope.
look well . therefore to this day.
India proverb

ဒီေန႕ကုိသာ အာရုံျပဳပါ
မေန႕ကဆုိတာဟာ အိပ္မက္တစ္ခုမွ်သာ ျဖစ္ေနလုိ႕ပါ...။
ဒါေပမယ့္ 
ေကာင္းစြာေနလုိက္ရေသာ ဒီေန႕သည္ မေန႕က
အခ်ိန္တုိင္းအားရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ေသာ အိပ္မက္တစ္ခုစီျဖစ္ေစပါတယ္...။
ျပီးေတာ့
မနက္ျဖန္တုိင္းကုိလည္းေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္ လွမ္းျမင္ေသာ အျမင္ျဖစ္ေစတယ္...။
ဒါေၾကာင့္မို႕
ဒီေန႕ကုိ ေကာင္းစြာအာရုံျပဳ ဂရုထားျပီး ေဆာင္ရြတ္ပါ...။
အိႏၵိယစကားပုံ


No comments:

Post a Comment