ဘုရားအားရွိခုိးပါ၏

နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။

Sunday, March 6, 2011

အရွင္၏ဘ၀တစ္ေကြ႕


အရွင္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ပရိယတၱိသာသနာ့တကၠသုိလ္(မႏၱေလး)တြင္2007ခုႏွစ္မွာသာသနတကၠသီလဓမၼာစရိယ B.A(Buddhism)ဘြဲ႕ကုိရရွိၿပီး2010ခုႏွစ္တြင္အိႏၵိယႏုိင္ငံ မဂဓတကၠသုိလ္တြင္
m.a(philosophy)ဘာသာရပ္ကုိဆက္လက္သင္ၾကားေနသည္။

အရွင္သည္အသက္၁၇ႏွစ္တြင္ပထမၾကီးတန္းကုိေအာင္ျမင္ျပီး
အသက္၁၈ႏွစ္တြင္
ႏုိင္ငံေတာ္ပရိယတၱိသာသနာ့တကၠသုိလ္မွာပညာသင္ၾကားခြင့္ရခဲ့ျပီး အသက္၂၂ႏွစ္တြင္ခ်င္းေတာင္တန္း နယ္စပ္ေဒသသာသနာျပဳတာ၀န္ကုိ ၂၀၀၆-၂၀၀၇ခုႏွစ္ခ်င္းျပည္နယ္၊ပလက္၀ၿမဳိ႕နယ္၊ဗုဒၶဂါမေက်းရြာ၊ဗုဒၶဂါမေထရ၀ါဒသာသနာျပဳေက်ာင္းတြင္၂-ႏွစ္တိတိသာသနာျပဳတာ၀န္မ်ားကုိေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ 

၂၀၀၈.ခုႏွစ္တြင္ဇာတိခ်က္ေၾကြေမြးရပ္ေျမျဖစ္တဲ့ျပင္ဦးလြင္ျမိဳ႕နယ္၊ပန္းဦးေတာင္ေက်းရြာသုိ႕ျပန္လာျပီး အေမ့ရြာစာပ်ဳိးခင္းလူငယ္စာၾကည့္တုိက္ကုိတည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္။စာၾကည့္တုိက္မွာစာေပမ်ဳိးစုံကုိဖတ္ႏုိင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။စာအုပ္အေရအတြက္တစ္ႏွစ္အတြင္း၃၀၀၀ေက်ာ္တိုိးပြားေအာင္အားထုတ္ခဲ့သည္။ထုိႏွစ္အတြင္းရြာဦးေက်ာင္းတြင္အနႏၱဇိနေလာကထြဋ္ေခါင္အလုိေတာ္ျပည့္ေစတီေတာ္ျမတ္ကုိ ဦးေဆာင္၍တည္ထားခဲ့သည္။ ဥာဏ္ေတာ္အျမင့္၂၅ေတာင္ႏွင့္အရံေစတီ၂၄ဆူျဖစ္သည္။

ထုိေနာက္၂၀၀၉ခုႏွစ္တြင္ ေ၀ဠဳေက်ာင္းတုိက္၊တန္႕ယန္းျမဳိ႕၊ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ စာေပပုိ႕ခ်၍သာသနာ့ျပဳတာ၀န္မ်ားကုိေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ 
အရွင္သည္ (၀)တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးျဖစ္သည္။လူမ်ဳိးဘာသာ၊
သာသနာအတြက္ပုိ၍တုိးတက္ေဆာင္ရြက္ေစႏုိင္ရန္
ယခုအခါအိႏၵိယႏုိင္ငံတြင္ဆက္လက္၍ပညာသင္ယူရွာေဖြအားထုတ္ေနလ်က္ရွိသည္။

No comments:

Post a Comment