ဘုရားအားရွိခုိးပါ၏

နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။

Thursday, March 24, 2011

လူမုိက္

ယုတ္မာေသာသေဘာရွိေသာသူသည္
သူ႕တစ္ပါးတုိ႕၏ႏွမ္းေစ့ခန္႕မွ်သာရွိေသာ
အနည္းငယ္ေသာအျပစ္ကုိပင္လွ်င္ျမင္တတ္၏။
အုံးသီးေလာက္ရွိေသာ မိမိအျပစ္ကုိကား မျမင္တတ္။
ေလာကနီတိ

Evil-minded person sees other's fault,
however small as a sesame seed,
but, does not see his own fault which is as big as a coconut.

No comments:

Post a Comment