ဘုရားအားရွိခုိးပါ၏

နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။

Monday, March 14, 2011

ေၾကြးေၾကာ္သံ

လက္ကုိမေျမွာက္၊ဒူးမေထာက္ဘဲ
ေၾကာက္စိတ္မေမြး၊ရဲေသြးအျပည့္
အားမာန္ျဖည့္၍၊ရွိသည့္ခြန္အား
စြမ္းပကားျဖင့္၊ဘုရားျမတ္စြာ
သာသနာကုိ၊ရွည္ၾကာအဓြန္႕
တည္တန္႕ဘုိ႕အေရး၊ၾကံေဆာင္ေတြးရင္း
လုပ္ေဆာင္ရင္းပင္၊ေသမင္းေခၚလွ်က္
အသက္ခႏၶာ၊ပ်က္ခဲ့ပါက
ေအာက္ရြာအ၀ီစိ၊က်ေရာက္ဘိလည္း
ပီတိႏွလုံး၊ရႊင္ၾကည္ျပဳံးလွ်က္
ဟုန္းဟုန္းေလာင္ၿငီး၊ငရဲမီး၏
မီးမီးအလွ်ံ၊ပူသည္ဒဏ္ကုိ
အာခံတုရင္း၊ငရဲမင္းအား
ထြန္းလင္းသာသနာ၊ျပဳမည့္တာေၾကာင့္
ေရာက္ရာဘ၀၊ဘုံဌာနတြင္
ရႊင္ျပျပဳံးေပ်ာ္၊ေခါင္းကုိေမာ္၍
ေသေသာ္မွတည့္၊ေၾသာ္-ေကာင္း၏ဟု
ျမတ္သည့္ေသျခင္း၊ဓိဌာန္ရင္းတည့္
မယြင္းမွန္ဘိ၊မွန္းသည့္ပန္တုိင္း
လွမ္းကုိင္ရသူ၊တံခြန္ထူသည့္
ငါမူတကား၊ဇမၺဴတလႊား
ဗုဒၶသား ဟု၊၀ံၾကြားဂုဏ္တန္
ဘ၀ဂ္ညံေအာင္၊ေအာင္သံက်ဴးရင့္
ေအာင္လံလႊင့္မည္...
ငါ့သည္ဗုဒၶသာသနာအတြက္။
အရွင္ဂမၻီရဗုဒိၶ

No comments:

Post a Comment