ဘုရားအားရွိခုိးပါ၏

နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။

Sunday, March 27, 2011

ျမတ္စြာဘုရားရွင္သီတင္းသုံးေတာ္မူခဲ့ေသာသတၱဌာန

ဘုရားရွင္တို႕ ဘုရား စျဖစ္ၿပီးပထမဆံုး သီတင္းသံုးေတာ္မူေသာ ေနရာ(သတၱဌာန) ၇- ဌာနကို ဆိုပါသည္။ ေဗာဓိပင္၏ ထက္၀န္းက်င္၌သာ သတၱ သတၱာယ က်င္႔ေတာ္မူၾကသည္။

(က) ပလႅကၤသတၱာဟ
ဘုရားျဖစ္သည့္ ေနရာ ပလႅင္ထက္မွ ကဆုန္လျပည္႔ေက်ာ္(၁)ရက္ေန႔မွ (၇)ရက္ေန႔အထိ မလႈပ္မရွား ဆက္ျပီး သီတင္းသံုးေတာ္မူပါသည္ ။ ပထမေန႔ ၊ ေန႔အခါမွာ ဖလသမာပတ္ ၀င္စားျပီး ေနပါသည္။ ညအခါမွာ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ တရားေတာ္ၾကီးကို အႏုလံု ၊ ပဋိလံု သံုးသပ္ဆင္ျခင္ေတာ္မူသည္။ “ယဒါဟေ၀” စေသာ ဥဒါန္း(၃) ဂါထာကို အသံမထြက္ဘဲ စိတ္ထဲမွ က်ဴးရင္႔ေတာ္မူပါသည္။ (သတၱာဟ-၇-ရက္ )

(ခ) အနိမိသ သတၱာဟ
ေဗာဓိပင္၏အနီး အေရွ႕ေျမာက္ ယြန္းယြန္း ၁၄-လံအကြာ ေနရာတြင္ ကဆုန္လျပည္႔ေက်ာ္ (၈) ရက္ေန႔မွ (၁၄) ရက္ေန႔အထိ ၇-ရက္ ထပ္မံသီတင္းသံုးေတာ္မူသည္ ။ “ငါသည္ ပါရမီမ်ားျဖည္႔ခဲ႔ေသာေၾကာင့္ ဤပလႅင္ထက္မွာ မာရ္ (၅)ပါးကိုေအာင္ျမင္ျပီး ဘုရားျဖစ္ခဲ႔ျပီ တကား”ဟုဆင္ျခင္ကာ ေျဖာင္႔ေျဖာင္႔မတ္မတ္ ရပ္ေနေတာ္မူ၍ အပရာဇိတ ပလႅင္ကို မမွိတ္ေသာ မ်က္စိျဖင့္ (၇)ရက္လံုး ၾကည္႔ရႈ၀မ္းေျမာက္ေနေတာ္မူသည္ ။( အ = မ ၊ နိမိသ = မ်က္စိမွိတ္သည္ , အနိမိသ = မ်က္စိမမွိတ္)

(ဂ) (ရတနာ) စကၤမ သတၱာဟ
ကဆုန္လကြယ္ေန႔မွ နယုန္လဆန္း (၆) ရက္ေန႔အထိ ၇-ရက္တြင္ ေဗာဓိပင္ပလႅင္ႏွင့္ အနိမိသဌာန အၾကား၊ ေဗာဓိပင္၏ ေျမာက္ဘက္၌ စၾကၤံၾကြကာ ထပ္မံသီတင္းသံုးေတာ္မူပါသည္။ ထိုေနရာမွာ နတ္မ်ားက “….ရွင္ေဂါတမသည္ ေဗာဓိပလႅင္၌ တပ္မက္ေနေသးသည္ ၊ ဘုရားစင္စစ္မျဖစ္ေသး ” ..ယံုမွားသံသယ ျဖစ္ၾကသည္။ ထိုယံုမွားေပ်ာက္ေစရန္ ေရအစံု ၊ မီးအစံု ယမကျပာဋိဟာ ျပေတာ္မူပါသည္။ စၾကၤံၾကြရင္း တရားဆင္ျခင္၊ဖလသမပတ္ ၀င္စားေသာေၾကာင္႔ ” စကၤမ သတၱာဟ ” ေခၚသည္။

(ဃ) ရတနာဃရ သတၱာဟ
ေဗာဓိပင္၏ အေနာက္ေျမာက္ ၁၀-လံ အကြာတြင္ နတ္မ်ားဖန္ဆင္းပူေဇာ္ေသာ ရတနာေရႊအိမ္ထက္၌ နယုန္လဆန္း (၆) ရက္ေန႔မွ (၁၃)ရက္အထိ အဘိဓမၼာတရားေတာ္ ကို ဆင္ျခင္ေနေတာ္မူသည္။ အဘိဓမၼာ ေရွးဦး (၆)က်မ္းကိုဆင္ျခင္ရာတြင္ ေရာင္ျခည္ေတာ္ ကြန္႔ျမဴးျခင္း မရွိေသးေပ။ ေနာက္ဆံုး ပဌာန္းေဒသနာေတာ္ၾကီးကို ဆင္ျခင္သံုးသပ္ေတာ္မူေသာ အခါမွသာ ေရာင္ျခည္ေတာ္ (၆)သြယ္ ကြန္႔ျမဴးကာ နတ္၊ျဗဟၼာတို႔သည္လည္း ေျခေတာ္ရင္းမွာ ဦးခိုက္ၾကကုန္၏ ။

(င) အဇပါလသတၱာဟ(ဆိတ္ေက်ာင္း ေညာင္ပင္)
ေဗာဓိပင္၏ အေရွ႕(၃၂)လံ အကြာမွာ ျဖစ္သည္။ နယုန္လဆန္း (၁၄)ရက္ေန႔မွ နယုန္လျပည္႔ေက်ာ္ (၅)ရက္အထိ (၇)ရက္ျဖစ္သည္။ မာရ္နတ္၏ သမီး (၃) ေယာက္( တဏွာ ၊အရတီ ၊ရာဂါ )က ဘုရားရွင္ကို မိန္းမမာယာျဖင္႔ ျဖားေယာင္းရန္ ၾကိဳးစားခဲ႔ၾကပါသည္။ ထို ဆိတ္ေက်ာင္းေညာင္ပင္ မွာ ဟုန္ဟုန္က ပုဏၰားက အဘယ္သူကို ျဗဟၼာဏ မည္ပါသလဲ ဟု ေမးေလွ်ာက္သည္။ ဘုရားရွင္ ဒီေနရာမွာပဲ သတၱ၀ါေတြကို တရားေဟာရန္ စျပီး စီစဥ္ဆံုးျဖတ္ေတာ္မူသည္။ 

(စ) မုစလိႏၵ သတၱာဟ(မုစလိႏၵာအိုင္၀ယ္ နဂါးပါးျပင္းေအာက္ဌာန)
ေဗာဓိပင္၏ အေရွ႕ေတာင္(၁၅)လံ အကြာမွာ နယုန္လျပည္႔ေက်ာ္ (၆)ရက္ေန႔မွ နယုန္လျပည္႔ေက်ာ္ (၁၂)ရက္ထိ ျဖစ္သည္။ ေျပာင္းေရြ႕သီတင္းသံုးစဥ္ အခါမဲ႔ မိုးရြာခဲ႔ပါသည္။ ထိုအခါ မုစလိႏၵာအိုင္ နဂါးမင္းသည္ တန္ခိုးႏွင့္ ပါးျပင္းမိုးျပီး ရာသီဥတုဒဏ္ ကာကြယ္ပူေဇာ္ခဲ႔သည္။ နဂါးမင္းအား သတၱ၀ါေတြကို မျငင္းဆဲရန္၊ ေဒါသကို ထိန္းရန္ ၊ ငါ ဟူေသာ မာန္မာန ကို ခြာရန္ ဆံုးမေတာ္မူပါသည္။

(ဆ) ရာဇာယတန သတၱာဟ(လင္းလြန္းပင္) ေဗာဓိပင္၏ ေတာင္ဘက္(၄၀)လံ အကြာ( ၁၁-လံ ဟု စာမွာရွိေသာ္လဲ ဗုဒၶဂါယာ၌ လက္ေတြ႔အားျဖင္႔ (၄၀) လံ ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။) နယုန္လျပည္႔ေက်ာ္ (၁၃)ရက္မွ ၀ါဆိုလဆန္း ( ၄)ရက္ေန႔ အထိ (၇) ရက္ ပတ္လံုး သမာပတ္ ၀င္စားသည္။ (၇) ရက္ျပည့္သည့္ မနက္တြင္ သိၾကားမင္းက တဇုသီး ၊ တံပူေတြ ဆပ္ကပ္ပါသည္။ ကိုယ္လက္သန္႔စင္ အေပါ႔ ၊ အေလး သြားျပီး (၄၉)ရက္တာ ပင္ပန္းခဲ႔သမွ်ကို သည္းခံေတာ္မူပါသည္။ ထိုေန႔ ဘုရားရွင္ အစာအာဟာရမွီ၀ဲရန္ လိုအပ္ ေနခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ရာမညတိုင္း၊ ဥကၠလာ ဇနပုဒ္ ႏွင့္ ေပါကၠရ၀တၱီ ဇနပုဒ္ တို႔မွလာေသာကုန္သည္ညီ ေနာင္ (တဖုႆ၊ ဘလႅိက)က မုန္႔က်စ္ဆုပ္ ဆပ္ကပ္ပါသည္။ ကုန္သည္ညီေနာင္ ကပ္သည့္ဆြမ္းကို လက္ခံရန္ စတုမဟာရာဇ္ နတ္မင္းၾကီး (၄)ပါးမွ သပိတ္ (၄)လံုး တျပိဳင္တည္းကပ္လွဴၾကရာ ဘုရားရွင္က အဓိဌာန္နဲ႔ (၁)လံုးတည္းျဖစ္ေစျပီး အလွဴခံသည္။ ကုန္သည္ညီေနာင္ ကို သံဃာမရွိေသးသည့္ အတြက္ ေဒြ၀ါစိကသရဏဂံု (၂) ပါးကိုပဲေပးသည္။ ဆံေတာ္ (၈)ဆူ စြန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ထိုဆံေတာ္မ်ားကို ေရႊတိဂံုေစတီတြင္ ဌာပနာထားခဲ့ေလသည္။

No comments:

Post a Comment