ဘုရားအားရွိခုိးပါ၏

နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။

Tuesday, March 8, 2011

ေမတၱာစြမ္းရည္

ေမတၱာအျပဳံးပန္းတစ္ပြင့္
အခ်စ္ဗလာအမုန္းဆင့္ေနတဲ့သူကုိေတာင္
စစ္မွန္စြာခြင့္လႊတ္ေပးႏုိင္ပါတယ္...။

ဒါေၾကာင့္
ကမၻာမွာ
အခ်စ္နွင့္အမုန္း
နပန္းလုံးေနၾကတဲ့
လူသားတုိင္းေမတၱာအျပဳံးပန္းေတြ
ေ၀ေနမည္ဆုိလွ်င္
အမုန္းသံသရာတစ္စခန္းရပ္ျပီး
ျငိမ္းခ်မ္းေရးေရာင္ျခည္
လင္းလက္လာႏုိင္ပါလိမ့္မည္....။

No comments:

Post a Comment