ဘုရားအားရွိခုိးပါ၏

နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။

Monday, February 28, 2011

ဆရာသုိ႕

ကေလးအရြယ္
လူမမယ္ခင္၊ဆရာ့ရင္မွာ
ခုိ၀င္ေလ်ာင္းစက္၊ေမတၱာလက္ျဖင့္
ႏွစ္သက္ၾကည္သာ၊ပညာရွာခဲ့
ဆရာမေနာ၊ပန္းစုံေတာသည္
သာေမာၿငိမ္းခ်မ္းလွပါ၏။


သူ႕စိတ္စမ္းမွ
ေပးကမ္းယုယ၊မ်ဳိးေစ့ခ်၍
ဆုံးမျပဳျပင္၊ဖူးပြင့္လြင္လွ်က္
စည္ပင္ၾကီးထြား၊ေျမတလႊားတြင္
ငြားစြင့္တင္စြ၊ရနံ႕ရကာ
ဘ၀တန္ဖုိးတုိးခဲ့၏။

ျမတ္ဆရာသည္
လူ႕ရြာနယ္ပယ္၊ေလာကလယ္တြင္
တင့္တယ္ေတာက္ၾကြား၊ေရာင္လွ်ံပြားေအာင္
မနားမေန၊ေမတၱာေစ၍
ေစတနာလက္၊ခံယူခ်က္ျဖင့္
ထမ္းရြက္ျပဳစုခဲ့ပါ၏...။


ထုိ႔ေၾကာင့္သာပင္ဆရာရွင္သည္
တိမ္စင္ကင္းပ၊ျပည့္ရႊန္းလႏွယ္
ညြတ္ခကုိးကြယ္၊ဆည္းကပ္ဖြယ္မုိ႕
ရင္၀ယ္ၾကည္ႏူး၊ျမတ္ေက်းဇူးကုိ
ရည္စူးကန္ေတာ့လုိက္ပါ၏...။
ခရီးသည္(ရုိးျပတ္ေတာ)

1 comment: