ဘုရားအားရွိခုိးပါ၏

နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။

Sunday, February 27, 2011

ပန္းစုိက္သူ

ပန္းခင္းသာမွ
အလွျဖာ၀င္း၊ပင္ယံျမင့္ထက္
တစ္ပြင့္တစ္ခက္ ၊ပုိးကုိက္ဖ်က္လည္း
ဖ်က္စီးသည့္တြက္၊အားမပ်က္ဘူး
ပင္ထက္ညြန္႕လက္၊ဖူးပြင့္ထြက္ေအာင္
ျဖည့္စြက္ငါစုိက္ပ်ဳိးရသည္။

ပန္းစုိက္သူမွာ၊နာသုံးနာႏွင့္
ရင္မွာပြင့္အံ၊စိတ္ကူးဥာဏ္ေၾကာင့္
ပင္ယံဖူးပြင့္၊လန္းဆန္းတင့္ေအာင္
ေမွ်ာ္လင့္ယုယ၊ေရေလာင္းရမည္
ငါကပန္းစုိက္သူပဲေလ...။
ခရီးသည္(ရုိးျပတ္ေတာ)

No comments:

Post a Comment