ဘုရားအားရွိခုိးပါ၏

နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။

Wednesday, February 9, 2011

မေမ့ႏုိင္ေသာ အိႏၵိယရဲ႕ေႏြြဒ႑ာရီအပုိင္း(၂)

Add caption
သမုိင္းထဲကျပရုပ္ကုိခဏတာ၀င္ေရာက္ၿပီးေတာင္ငါးလုံးမွီကာခုိ ရာဇျဂိဳဟ္ၿမဳိ႕ကုိေက်ာခုိင္းထြက္လာခဲ့ၾကသည္ 
 စာေရးသူတုိ႕စီးလာေသာကားက နာလႏၵာျမဳိ႕ကုိ ဦးတည္၍ ေမာင္းနင္းလာေနသည္။
ရာဇၿဂိဳဟ္ၿမဳိ႕ႏွင့္နာလႏၵာၿမဳိ႕သည္ ေရွ႕ေခတ္ေခၚ တစ္ယူဇနာခန္႕ေ၀းသည္။ယေန႕ေခတ္မွာ (၈)မုိင္ခန္႕ေ၀းသည္။
နာလႏၵာၿမဳိ႕သည္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ အႀကိမ္ႀကိမ္မ်ားစြာ ေဒသစာရီ ၾကြခ်ီေတာ္မူခဲ့သည့္ၿမဳိ႕ပါ။လူတုိ႕သည္ မ်ားစြာေပးလႈေလ့ရွိျခင္းေၾကာင္း နာလႏၵဟုေခၚသည္။နာလႏၵာၿမဳိ႕သည္ ဥပါလိသူၾကြယ္ေနထုိင္ရာၿမဳိ႕ျဖစ္သလုိ ေသာဏဒိႏၷာဥပါသိကာေမြးဖြားရာၿမဳိ႕လည္းျဖစ္သည္။နာလႏၵာျမဳိ႕သည္အရွင္သာရိပုၾတာေမြးဖြားခဲ့သည့္နာလကရြာျဖစ္သည္ဟု
မဟာသုဒႆနဇာတ္ေတာ္၌ေဖာ္ျပထားသည္။ျမတ္စြာဘုရားရွင္ႏွင့္ဂ်ိန္းဘုရားမဟာ၀ီရတုိ႕သည္ ရာဇျဂဳိဟ္ျမဳိ႕၌အေျခခ်ေနထုိ္င္ျပီးလွ်င္ နာလႏၵာျမဳိ႕အနီးလွည့္လည္၍ တရားေဟာခဲ့ၾကသည္။

နာလႏၵာျမဳိ႕ကုိ ဘာဟိရိယေဒသ ဟုဂ်ိန္းဘာသာ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။ဗုဒၶဘာသာႏွင့္သကၠတက်မ္းစာမ်ား၌ ဒီေဒသကုိ နာလ၊နာလက၊နာလကဂါမႏွင့္နာလႏၵတုိ႕သည္ ေနရာတစ္ခုတညး္ ျဖစ္သည္ဟုဆုိသည္။အေသာကမင္းသည္ နာလႏၵာ၌ ေစတီတစ္ဆူႏွင့္ ေက်ာင္းေတာ္ကုိတည္ေဆာက္ခဲ့သည္။
နာလႏၵာရြာ၌တည္သည့္ေစတီသည္ အရွင္သာရိပုၾတာေမြးဖြားရာအိမ္ေနရာအထိမ္းအမွတ္ျဖင့္တည္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဥေဇၨနီျမဳိ႕ေ၀ဒိသဂိရိ(ဆန္ခ်ီေတာင္)၌တည္ထားေသာေစတီသည္ အရွင္သာရိပုၾတာ၏ဓာတ္ေတာ္မ်ားကုိဌာပနာထားသည့္ေစတီျဖစ္သည္။

စာေရးသူတုိ႕သည္ နာလႏၵာတကၠသုိလ္ေဟာင္းမွာအရွင္သာရိပုၾတာ၏ေမြးဖြားရာတုိက္ခန္းတြင္ေစတီတည္ထားသည္ကုိဖူးျမင္ကန္ေတာ့ခဲ့ၾကသည္။
ေအဒီ(၁၂)စုခန္႕တြင္မူစလင္စစ္ဗုိလ္မုိဟာမက္ဘခတးီယန္ခီလ္ဂ်ီသည္ နာလႏၵာတကၠသုိလ္ေက်ာင္းေတာ္ကုိမီးရႈိးဖ်က္ဆီးခဲ့သည္။ရဟန္းေတာ္အမ်ားစုကုိသတ္ျဖတ္ျခင္းခံခဲ႕ရသည္။(၁၂)ရာစုမွစ၍ အိႏၵိယမွာသာသနာေရာင္ကြယ္ေပ်ာက္သြားခဲ့သည္။
နာလႏၵာတကၠသုိလ္ကုိခရစ္ႏွစ္(၂)ရာစုတြင္နာဂဇုနမေထရ္က တည္ေထာင္ခဲ့သည္။အေသာကေက်ာင္းေတာ္ကုိကမၻာေက်ာ္နာလႏၵဗုဒၶဘာသာတကၠသီလာ ျဖစ္လာေအာင္ အစပ်ဳိးခဲ့သည္။ ကမၻာ့တြင္ အေစာဆုံးတကၠသုိလ္ၾကီးတစ္ခုျဖစ္သည္။
တကၠသုိလ္၌ေက်ာင္းေဆာင္က တစ္ရာ့ရွစ္ဆယ္ရွိျပီးဆရာေပါင္းတစ္ေထာင္ေက်ာ္ရွိသည္။
စာသင္သားေပါင္း၂၀၀၀၀ေက်ာ္ရွိသည္ဟုမွတ္တမ္းတြင္သိရသည္။
မဂဓတုိင္းသည္ ေက်ာင္းအေျမာက္အမ်ားရွိသည့္ျပည္နယ္ျဖစ္၍ ၀ိဟာရျပည္နယ္ ထုိမွတဆင့္ ဗိဟာရျပည္နယ္ေျပာင္းလဲလာျခင္းျဖစ္သည္။ နာလႏၵတကၠသုိလ္သည္ ဗိဟာရ္(bihar)ျပည္နယ္တြင္တည္ရွိသည္။
သမုိင္းထဲကနာလႏၵာကုိေလ့လာျပီး စာေရးသူတုိ႕အဖြဲ႕သည္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ပရိနိဗၺာန္ျပဳေတာ္မူရာကုသိနာရုံျမဳိ႕သုိ႕
ခရီးဆက္ခဲ့ၾကသည္။
ကုသိနာရုံျမဳိ႕ျမန္မာေက်ာင္းကုိည၁၁နာရီခန္႕မွာေရာက္ခဲ့သည္။

ဆက္ရန္..
...
No comments:

Post a Comment