ဘုရားအားရွိခုိးပါ၏

နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။

Sunday, February 27, 2011

အလွဖန္တီးသူ

ဆရာ့အၿပဳံး၊သူ႕ႏွလုံးသည္
ျပည္လုံးတစ္ခြင္၊အလွဆင္ဖုိ႕
အစဥ္ရႊန္းပ၊စိတ္ခ်မ္းျမေအာင္
ေတြးဆတန္ဆာ၊ဆင္ခဲ့၏။


သူ႕လက္ရုံးသည္
ဘ၀တစ္ခြင္၊တန္ဆာဆင္ဖုိ႕
စြမ္းအင္ႀကီးစြာ၊နာသုံးနာျဖင့္
လူ႕ရြာတစ္ခြင္၊လင္းေရာင္ဆင္၏။


ဆရာသခင္
အသြင္ရုပ္ရည္၊ဇရာေမႊေတာ့
သြားေၾကြခါးကုိင္း၊နားလည္းထုိင္း၍
တုံ႕ဆုိင္းေႏွးေကြးေနပါ၏။


ဇရာၿမဳိ႕မွ
ဆရာ့ရုပ္သြင္၊မပီျပင္ေတာ့
ေန၀င္ခ်ိန္က်၊ခရီးစဖုိ႕
မ်က္စပစ္လုိ႕ေနေလၿပီ....။


ဆရာရွင္သည္
ေျမျပင္ထက္မွာ၊အလွျဖာဖုိ႕
ပညာသင္ျပ၊မ်ဳိးေစ့ခ်လ်က္
ႏုိးၾကြရင္မွာ၊ေစတနာေၾကာင့္
ေမတၱာေရေကာင္း၊သြန္းဖ်န္းေလာင္းရင္း
ႀကိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္၊အေျမာ္ျမင္ျဖင့္
ရင္မွာအလွဖန္တီး၏...။
ခရီးသည္(ရုိးျပတ္ေတာ)

No comments:

Post a Comment