ဘုရားအားရွိခုိးပါ၏

နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။

Wednesday, February 16, 2011

မေမ့ႏုိင္ေသာ အိႏၵိယရဲ႕ေႏြြဒ႑ာရီအပုိင္း(၄)


ဘုန္းၾကီး ဦးကုသလာစာရက သမုိင္းပုံရိပ္လႊာကုိ ဆက္လက္၍ စာေရးသူတုိ႕အား ရွင္းျပသည္။
မိမိသည္လည္း အရွင္အာနႏၵာမေထရ္က ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကုိ ေလွ်ာက္ထားသည့္စကားကုိ အမွတ္ရေနမိေတာ့သည္။ အရွင္အာနႏၵာမေထရ္က“ျမတ္စြာဗုဒၶအား ကုသိနာရုံၿမဳိ႕ငယ္တြင္ အဘယ္ေၾကာင္းေၾကာင့္ပရိနိဗၺာန္၀င္စံလုိေတာ္မူသနည္း”ဟု ေလွ်ာက္သည့္အခါ 
ဤကုသိနာရုံသည္ ေရွးအခါက ကုသာ၀တီေနျပည္ေတာ္ႀကီး ျဖစ္ခဲ့ဖူးေၾကာင့္ကုိ မိန္႕ေတာ္မူခဲ့သည္။
ဤေနရာသည္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ စၾကာ၀ေတးမင္းဘ၀ျဖစ္ခဲ့စဥ္က (၇)ဘ၀၊ယခုေနာက္ဆုံးဘ၀အပါအ၀င္ ဦးေခါင္းခ်ခဲ့ရာ ေနရာျဖစ္သည္။
ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ အင္ၾကင္းပင္ ႏွစ္ပင္ၾကားမွာ ေျမာက္အရပ္သုိ႕ဦးေခါင္းျပဳျပီး ပရိနိဗၺာန္စံ၀င္ေတာ္မူျခင္းမွာ
ထုိအခ်ိန္၌ လာေရာက္ဖူးေျမာ္ပူေဇာ္ၾကသူ လူနတ္ျဗဟၼာပရိသတ္မ်ားအတြက္ ေျမာက္အရပ္သုိ႕ ဦးေခါင္းေတာ္ျပဳ၍ ဖူးေျမာ္ခံရျခင္းမွာ သင့္ေလ်ာ္ေလ်ာက္ပတ္ေသာေၾကာင့္ ေျမာက္အရပ္သုိ႕ ဦးေခါင္းေတာ္ျပဳ၍
ပရိနိဗၺာန္စံ၀င္ေတာ္မူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု စာေရးသူ ေတြးမိေလသည္။

ကုသိနာရုံျမဳိ႕ငယ္ေလး၌ အဘယ္ေၾကာင့္ ပရိနိဗၺာန္စံ၀င္ေတာ္မူသနည္း?
သာ၀တၳိျမဳိ႕၊ရာဇျဂဳိဟ္ျမဳိ႕၊ဗာရာဏသီၿမိဳ႕စေသာၿမဳိ႕ႀကီးမ်ား၌ပရိနိဗၺာန္မ၀င္စံဘဲ ကုသိနာရုံၿမဳိ႕ငယ္ေလးမွာ ပရိနိဗၺာန္၀င္စံေတာ္မူျခင္း အေၾကာင္းသုံးခုရွိသည္။
၁။မဟာသုဒႆနသုတၱန္ကုိေဟာၾကားေတာ္မူလုိျခင္း
၎သုတၱန္၌ အတိတ္ေ၀းစြာေရွးကမၻာက ကုသိနာရုံၿမိဳ႕ငယ္ေလးသည္ ကုသာ၀တီေနျပည္ေတာ္ၾကီးျဖစ္ခဲ့သည္။
ဘုရားေလာင္းလ်ားသည္ ကုသာ၀တီေနျပည္ေတာ္ၾကီး၌ စၾက၀ေတးမင္း (၇)ၾကိမ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ယခုဘ၀ ဘုရားရွင္အျဖစ္ျဖင့္ ခႏၶာကုိယ္ေတာ္ကုိခ်ျခင္းသည္ (၈)ၾကိမ္ေျမာက္ျဖစ္သည္။
စၾက၀ေတးမင္းစည္းစိမ္သည္လည္းမခို္င္ၿမဲေခ်ဟု ျပသေဟာထားသည့္သမုိင္းပုံရိပ္က လူသားအားလုံးနားလည္သိရွိေစရန္ ျဖစ္သည္။

၂။ဗုဒၶေ၀ေနယ်ျဖစ္ေသာ သုဘဒၵပရိဗုိဇ္ကုိေခ်ခြ်တ္ေတာ္မူလုိျခင္း
 သုဘဒၵပရိဗုိဇ္သည္ ဘုရားရွင္အား အယူ၀ါဒအမ်ဳိးမ်ဳိးအနက္ မည္သည့္အယူ၀ါဒမွန္ကန္ေၾကာင္း မည္သည့္အယူ၀ါဒ မွားယြင္းေၾကာင္းကုိ ေမးျမန္းေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။
ဘုရားရွင္က မဂၢင္ရွစ္ျဖာ ရွိေသာသာသနာ၌သာ သမဏအစစ္ အမွန္ရွိေၾကာင္း မဂၢင္ရွစ္ျဖာလုံး၀မရွိေသာသာသနာ၌ သမဏအစစ္အမွန္ မရွိေၾကာင္း အရိယာပုဂၢဳိလ္မ်ားမရွိေၾကာင္းစသည္တုိ႕ကုိ ေျဖၾကားေတာ္မူခဲ့သည္။
သုဘဒၵပရိဗုိဇ္သည္ ရဟန္း၀တ္၍ တရားအားထုတ္ခဲ့ရာ ျမတ္စြာဘုရားပရိနိဗၺာန္မစံမီ ရဟႏၱာျဖစ္သြားခဲ့သည္။

၃။ပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မူျပီးေနာက္ ၾကြင္းက်န္ေသာသရီရဓာတ္ေတာ္မ်ားကုိ ခြဲေ၀ရာတြင္ ခုိက္ရန္မ်ားျဖစ္ၾကလိမ့္မည္၊ ထုိခုိက္ရန္မ်ားကုိေဒါဏပုဏၰားဆရာၾကီးက ခုႏွစ္ျပည္ေထာင္မင္းတုိ႕အား ခုိက္ရန္မ်ားကုိၿငိမ္းေအးေစ၍ဓာတ္ေတာ္မ်ားကုိ အညီအမွ်ေ၀ေပးလိမ့္မည္။
၎အေၾကာင္းသုံးရပ္တုိ႕ကုိ ျမင္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ကုသိနာရုံၿမိဳ႕ငယ္ေလးမွာ ပရိနိဗၺာန္၀င္စံေတာ္မူျခင္းျဖစ္သည္။
ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ ပါ၀ါၿမဳိ႕မွကုသိနာရုံသုိ႕ ၾကြေတာ္မူေသာအခါ ေနရာ(၂၅)ေနရာတုိ႕၌ နားေနလ်က္ၾကြေတာ္မူခဲ့သည္။ေန၀င္ခ်ိန္ေရာက္မွကုသိနာရုံသုိ႕ ေရာက္ေတာ္မူသည္။
ပါ၀ါျမဳိ႕ႏွင့္ကုသိနာရုံသည္ ၈-မုိင္ခန္႕သာေ၀းသည္

No comments:

Post a Comment