ဘုရားအားရွိခုိးပါ၏

နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။

Monday, February 28, 2011

အသိတရားေစစားရာ

ဆရာ့ထံမွ
ဆုံးမေတးသံ၊ေလမွာပ်ံလည္း
သံစဥ္ခြဲျခား၊ျဖဴစင္စိတ္ထားျဖင့္
မွတ္သားစြဲေအာင္၊နားမေထာင္မိ...။

ဓမၼကမ္းပါး
သင္ၾကားကဟန္၊ဂီတသံလည္း
လြင့္ပ်ံခုိက္မွာ၊ေက်ာခုိင္းလာခဲ့
ရာသီမ်ားစြာ၊ေဟာင္းခဲ့ျပီ...။


ဆရာေပးကမ္း
စာေပလမ္းမွ၊ျမတ္ဓမၼလည္း
ႏုိးၾကြမာန္မ်ား၊ငယ္စိတ္ထားေၾကာင့္
လႈပ္ရွားထြက္လာ၊ေက်ာခုိင္းခြါရင္း
စြန္႕ကာပစ္ထားမိခဲ့၏...။

အုိ႕ဘယ့္ဆရာ
စာေပသင္တန္း၊ဤေက်ာင္းခန္းတြင္
လန္းဆန္းလြင့္ပ်ံ၊ဆရာ့ဟန္ကုိ
ျမင္ျပန္ကာလ၊တဒဂၤ၌
စိတ္၀ယ္ခ်မ္းေျမ႕၊ၾကည္ႏူးရလုိ႕
ဦးခ်ပူေဇာ္၊သာဓုေခၚရင္း
ကြ်န္ေတာ့္ကန္ေတာ့လုိက္ပါ၏...။
ခရီးသည္(ရုိးျပတ္ေတာ)

No comments:

Post a Comment