ဘုရားအားရွိခုိးပါ၏

နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။

Sunday, February 27, 2011

ဆရာ

ေဒါသမထြက္
ေလာဘမဖက္
ရမၼက္မဖုံး
သင္ပုန္းေရွ႕ကလူဟာ
အဲဒါ
ကြ်န္ေတာ္ဆရာ့ေပါ့...။
ခရီးသည္(ရုိးျပတ္ေတာ)

No comments:

Post a Comment