ဘုရားအားရွိခုိးပါ၏

နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။

Monday, February 14, 2011

မေမ့ႏုိင္ေသာ အိႏၵိယရဲ႕ေႏြြဒ႑ာရီအပုိင္း(၃)


ေနာက္ဆုံးစကား တရားမ်က္ရည္...
၂.၀၇.၂၀၁၀ နံနက္ခင္း ၆.နာရီမွာ အာရုံဆြမ္းကုိဘုန္းေပးၾကသည္။
အာရုံဆြမ္းသုံးေဆာင္ၿပီးစာေရးသူတုိ႕အဖြဲ႕သည္ ကုသိနာရုံၿမဳိ႕မလႅာမင္းတုိ႕၏ အင္ၾကင္းဥယ်ာဥ္၌ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ပရိနိဗၺာန္၀င္စံေတာ္မူရာ ဌာနအစစ္ရွိရာ ပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မူဟန္ ရုပ္ပြားေတာ္ျမတ္၏ေနာက္ဘက္ရွိမဟာပရိနိဗၺာန ေစတီအုတ္ခုံးေနရာသုိ႕ သြားေရာက္ဖူးေျမာ္ၾကသည္။
  မဟာပရိနိဗၺာနေစတီေတာ္ကုိ ပထမဦးစြာတည္ထားသူမွာ တိတိက်က် မသိရွိရဟု ဘုန္းၾကီးဦးကုသလာစာရကစာေရးသူတုိ႕အား သမုိင္းမွ်ရွင္းျပသည္။
ဤေစတီေတာ္ကုိ ေခတ္အဆက္ဆက္က ျပဳျပင္ခဲ့သည္။
၁၈၇၆ခုႏွစ္ကထဲက ေက်ာက္စာဌာနက တူးေဖာ္ေသာအခါ ေၾကးအုိးၾကီးတစ္လုံးကုိ ေတြ႕ၾကရသည္။
၎ေၾကးအုိးႀကီးထဲ၌ သကၠဋဘာသာျဖင့္ ေရးထားသည္။ ေၾကးျပားတစ္ခ်ပ္ႏွင့္ ကုမာရဂုတၱေခတ္ ေအဒီ ၄ရာစု ခန္႕  သုံးဒဂၤါျပား(၆)ခုစသည္ကုိ ေတြ႕ခဲ့ရသည္။
ေရးထားသည့္စာမွာ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ေဒသနာေတာ္ႏွင့္ ဟရိဗလဆြာမိက မဟာပရိနိဗၺာန ေစတီဌာန၌ လႈဒါန္းသည့္ အေၾကာင္းမ်ားပါရွိသည္။
 ရုပ္ပြားေတာ္ဒါယကာႏွင့္ေစတီေတာ္ဒါယကာတုိ႕သည္အတူတူျဖစ္သည္ဟုယူဆၾကသည္။
ဟသၤာတၿမဳိ႕မွ ဦးဘုိးၾကဴးက ျပဳျပင္ခဲ့ရာ ၁၉၂၇-ခုႏွစ္တြင္ ျပီးစီး၍ ၁၉၃၄ခုႏွစ္တြင္ ေရႊခ်ျပီးခဲ့သည္ဟုဆုိသည္။
ယခုအခါ ငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင့္ ေဖာင္ရစ္မွစ၍ ျပဳိက်သြားခဲ့ျပီ...။

No comments:

Post a Comment