ဘုရားအားရွိခုိးပါ၏

နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။

Friday, March 16, 2012

ဗုဒၶေခတ္ျမတ္ေတြ႕က်ဳိးနပ္ပါေစ

ေရခ်မ္းသစ္သီး၊ပန္းဆီမီးကုိ
ခုိင္ျပီးသဒၶါ၊လႈၿပီးကာမွ်
ငါ့မွာေကာင္းက်ဳိး၊အလြန္တုိးဟု
ယုံကုိးစိတ္ထဲ၊မေရာင့္ရဲႏွင့္။

မစဲညေန႕၊ဘုရားေရွ႕တြင္
ေပ်ာ္ေမြ႕ျမတ္ႏုိုး၊ျမဲရွိခုိး၍
ေကာင္းက်ဳိးပြားစည္၊ၾကီးလွၿပီဟု
ယုံၾကည္အားရ၊စိတ္မခ်ႏွင့္။

ဓာရဏႏွင့္၊ဓမၼစၾကၤာ
ေမတၱာပဌာန္း၊ရြတ္ႏုိင္စြမ္းေၾကာင့္
ရႊင္လန္းပီတိ၊ဂြမ္းဆီထိကာ
ၾကီးမည့္ေတေဇာ္၊မေစာင့္ေမွ်ာ္ႏွင့္။

ဂုဏ္ေတာ္ပုတီး၊သက္ေစ့ျပီးေအာင္
ဇြဲၾကီးခုိင္မာ၊ၿငိမ္သက္စြာျဖင့္
သဒၶါၾကည့္ယုံ၊စိပ္ျပီးရုံျပီး
လုံေလာက္လွျပီ၊မရပ္တည္ႏွင့္။

ေရၾကည္သစ္သီး၊ဆီမီးလႈမ်ဳိး
ရွိခုိး၀တ္ရြတ္၊ေစလႊတ္ေမတၱာ
တရာ့ရွစ္သီး၊စိပ္ပုတီးကုိ
မၿငီးဆင့္ကဲ၊စိပ္ျမဲစိပ္ပါမျဖတ္ပါႏွင့္။

ဆက္ကာတစ္မ်ဳိး၊ေရွ႕သုိ႕တုိး၍
အက်ဳိးနိဗၺာန္၊ေမွ်ာ္ရုိးမွန္က
ရုပ္နာမ္ခြဲျခား၊က်င့္တရားသာ
သံသရာ၀ဋ္၊ထြက္လြတ္ေစေၾကာင္း
လမ္းမွန္ေကာင္းဟု၊ညြတ္ေျပာင္းစိတ္ထဲ
ယုံၾကည္စြဲလ်က္၊အျမဲေန႕ည၊၀ိပႆနာ
ဘာ၀နာကုိ၊ခုိင္မာဆႏၵ၊ၾကဳိးလုံ႕လမွ
"ဗုဒၶေခတ္ျမတ၊္ေတြ႕က်ဳိးနပ္ပါေစ...။


No comments:

Post a Comment