ဘုရားအားရွိခုိးပါ၏

နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။

Sunday, March 18, 2012

ျမတ္စြာဘုရားရွင္အဆုံးအမ

မေကာင္းမႈမ်ား ေရွာင္ရွားပယ္ေလ။
ေကာင္းမႈတရား ျဖစ္ပြားစုံေစ။
မိမိစိတ္ဓာတ္ ဆြတ္ဆြတ္ျဖဴေစ။
ဤသုံးပါး ဘုရားဆုံးမေပ။


ကုိယ့္ခႏၶာအိမ္ၾကီး
ရုပ္ႏွင့္နာမ္တြဲေအာင္ရႈႈ။
အနိစၥေကာင္၊ဒုကၡေကာင္၊အနတၱေကာင္
တင္ေအာင္ႏွလုံးသြင္း။
အနိစၥတုံး၊ဒုကၡတုံး၊အနတၱတုံး လုံးလုံးမွတ္ရမယ္...။
ဓာတုနိဗၺာန္ပြဲ အားခဲၾကစုိ႕ေလး...။


ဓမၼစကားေန႕တုိင္းၾကားက
စိတ္ထားေဖြးလက္ သိဥာဏ္ထက္၏။
ခႏၶီသည္မူလ မာန္ကုိခ်
ေဒါသကိုပယ္ ေမတၱာကိုလြယ္ သတိမျပတ္ရႈ႕မွတ္ေနလွ်င္
ဘယ္အရာမွ ျမဲတယ္မျမင္
ေလာဘေဒါသေမာဟ ကင္းစင္
ထုိအခါမွ ဒုကၡျငိမ္းမည္ပင္...။

1 comment: