ဘုရားအားရွိခုိးပါ၏

နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။

Wednesday, December 21, 2011

ခင္ပြန္းႀကီးဆယ္ပါးကန္ေတာ့ရတဲ့အက်ဳိးမ်ား

၁။ဂုဏ္ေက်းဇူးၾကီးမားၾကကုန္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ၾကီးတို ့၏ အေပၚ ၌ လည္းေကာင္း၊
၂။ဂုဏ္ေက်းဇူးၾကီးမားၾကကုန္ေသာ ပေစၥကဗုဒၶါအရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ၾကီးတို ့၏ အေပၚ၌လည္းေကာင္း၊
၃။ဂုဏ္ေက်းဇူးၾကီးမားၾကကုန္ေသာအဂၢသာ၀က၊မဟာသာ၀ကရဟႏၱာ

အရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီး တို ့၏အေပၚ၌လည္းေကာင္း၊
၄။ဂုဏ္ေက်းဇူးႀကီးမားၾကကုန္ေသာ ရဟႏ ၱာအရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးတို ့၏ အေပၚ၌လည္းေကာင္း၊
၅။ဂုဏ္ေက်းဇူးၾကီးမားၾကကုန္ေသာမိခင္တို ့၏ အေပၚ၌လည္းေကာင္း၊
၆။ဂုဏ္ေက်းဇူးႀကီးမားၾကကုန္ေသာဖခင္တို ့၏အေပၚ၌လည္းေကာင္း၊
၇။ဂုဏ္ေက်းဇူးႀကီးမားၾကကုန္ေသာ လိမၼာေစရန္ က်ိဳးေၾကာင္းျပ၍ ဆံုးမတတ္ေသာဆရာသမားတို ့၏
အေပၚ၌လည္းေကာင္း၊
၈။ဂုဏ္ေက်းဇူးၾကီးမားၾကကုန္ေသာ သီလဂုဏ္၊သမာဓိဂုဏ္၊ပညာဂုဏ္တို ့ကို ဆည္းပူးျဖည့္က်င့္လ်က္ရွိၾက
ကုန္ေသာ လူပုဂၢိဳလ္၊ရဟန္းပုဂၢိဳလ္၊အရိယာပုဂၢိဳလ္ တို ့၏အေပၚ၌လည္းေကာင္း၊
၉။ထမင္းတစ္လုတ္ ေရတစ္မုတ္စသည္ျဖင့္ ေပးကမ္းခ်ီးျမွင့္ေထာက္ပံ့ဖူးေသာ ေက်းဇူးရွင္ ပုဂၢိဳလ္တို ့၏
အေပၚ၌လည္းေကာင္း ကာယကံ၊၀စီကံ၊မေနာကံတစ္ပါးပါးျဖင့္ ျပစ္မွားမိသည္ရွိခဲ့ပါက ထိုအျပစ္တို ့ကို
ေပ်ာက္ပါေစျခင္း အက်ိဳးငွာရိုေသျမတ္ႏိုးလက္အုပ္မိုး၍ ရွိခိုးပူေဇာ္ကန္ေတာ့ပါ၏ အရွင္ဘုရား။
ဤသို ့ ရွိခိုးပူေဇာ္ဖူးေမွ်ာ္မာန္ေလ်ာ့ကန္ေတာ့ရေသာ ေကာင္းမႈကံေစတနာတို ့ေၾကာင့္ အလံုးစံုေသာ
ေဘးေရာဂါအႏ ၱရာယ္အေပါင္းတို ့မွ ကင္းေ၀းျပီးလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ
သစၥာေလးပါးျမတ္တရားကိုေကာင္းစြာသိျမင္၍နိဗၺာန္သို ့စံ၀င္ႏိုင္ေသာကိုယ္ျဖစ္ရပါလို၏ အရွင္ဘုရား။
ေလာကီမဂၤလာအျဖာအျဖာတို ့သည္လည္း စိတ္ၾကံတိုင္း၊ေတာင္းတတိုင္းလြယ္ကူလ်င္ျမန္စြာျပည့္စံု၍
ႏွလံုးစိတ္၀မ္းေအးခ်မ္းရပါလို၏ အရွင္ဘုရား။


ဗုေဒၶါ ပေစၥက ဗုဒၶါစ
အရဟာ အဂၢ သာ၀ကာ
မာတာပိတု ဂုရုသတၱာ
ဓမၼေဒသကာ စ ဒါယကာ

ဣေမ ဒသ မဟာဂုေဏ
အဟံ ၀ႏၵာမိ သဗၺဒါ။


ခင္ပြန္းၾကီး (၁၀)ပါး ပူေဇာ္ရတဲ့ အက်ိဳးမ်ား
(၁) ကိုယ့္အရပ္ေဒသက အရပ္တစ္ပါးကို သြားတဲ့အခါ အစားအစာ မရွားပါးဘူး။
(၂) ေရာက္ရာအရပ္မွာ အပူေဇာ္ခံရတယ္။
(၃) ရန္သူမ်ိဳးငါးပါး မႏွိ္ပ္စက္ႏိုင္ဘူး။
(၄) မ်က္ႏွာျမင္ရင္ ခ်စ္ခင္ေစတယ္။
(၅) လူပံုအလည္မွာ ရဲရင့္ေစတယ္။
(၆) ကိုယ့္ရဲ့ ဂုဏ္သတင္း ျပန့္လြင့္ေစတယ္။
(၇) အျခံ အရံ အျမဲမျပတ္ရွိတယ္။
(၈) ဆင္ ၊ ျမင္း ၊ ကြ်ဲ ၊ ႏြား ၊ သီးႏွံေပါမ်ားကာ … စိးပြားတိုးတက္မည္။
(၉) မေတာ္တဆ ေဘးအႏၲရယ္က်ေရာက္ခဲ့ရင္ … ဆိုး၀ါးစြာ မခံစားရဘူး။
(၁၀) သား သမီး ၊ အေျခြအရံမ်ားနဲ့ တင့္တင့္တယ္တယ္ေနရျခင္းဆိုတဲ့
အက်ိဳး (၁၀)ပါးနဲ့ ျပည့္စံုႏိုင္ပါတယ္ ။

No comments:

Post a Comment