ဘုရားအားရွိခုိးပါ၏

နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။

Wednesday, December 21, 2011

ခင္ပြန္ႀကီးဆယ္ပါးႏွင့္ ျပစ္မွာမိသူ ရႏိုင္တဲ့အက်ဳိးမ်ား

၁။သမၼာ သဗၺဳုဒၶဘုရား
၂။ပေစၥက ဗုဒၶါ
၃။ရဟႏၱာ
၄။အဂၢသာ၀က
၅။မိခင္
၆။ဖခင္
၇။အေလးဂရုျပဳထိုက္သူ
၈။တရားေဟာဆရာ
၉။အတတ္ပညသင္ေပးသူ
၁၀။ ေကၽြးဖူး ေပးဖူးသူ
 
ဤသူမ်ား ကိုု ကာယကံ ၊၀စိီကံ မေနာကံ၊ တို႕ ျဖင့္ျပစ္မွားေစာ္ကားမိပါက ရရိ်နိုင္မယ့္ ဒဏ္ၾကီးဆယ္ပါးကေတာ့
၁။ ေ၀ဒနာၾကီးမား
၂။ေလ်ာ့ပါးစည္းစိမ္
၃။ေနအိမ္မီးေလာင္
၄။အဂၤါက်ိဳးျပတ္
၅။နူနာ၀ဲစြဲ
၆။စိတ္ေဖာက္ရူးသြပ္
၇။ မမွန္စြပ္စြဲ
၈။မင္းျပစ္ဒဏ္သင့္
၉။ျပိဳကြဲမ်ိဳးေဆြ
၁၀။ေရႊေငြ ကၽြဲႏြား ယြင္းေဖာက္ျပားက ဆယ္ပါးမ်က္ေမွာက္
ဒဏ္ၾကီးေရာက္၍ ေနာက္၌မေသြ ေသျပန္ေလေသာ္
ငရဲ႔ ၾကီးစြာ လားဖို႕ ရာတည္း ။

No comments:

Post a Comment