ဘုရားအားရွိခုိးပါ၏

နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။

Friday, October 28, 2011

ေပးလုိအခြင့္ ပန္းႏွယ္ပြင့္

မည္သူမဆုိ၊ေရွးကုသုိလ္လွ်င္
ေပးလုိအခြင့္၊ပန္းႏွယ္ပြင့္၏
ခါခ်င့္ခ်ိန္ဆုန္း၊နတ္တႏႈန္းသုိ႕၊
လူဘုန္းၾကမၼာ၊မျမင္သာဘူး(မဃေဒ၀-၂၄၈)


လူ႕ေလာက၌ မည္သူ႕မဆုိေရွးအတိတ္က ျပဳခဲ့ေသာေကာင္းမႈကုသုိလ္ရွိခဲ့လွ်င္
ထုိကုသုိလ္၏အက်ဳိးေပးမႈသည္ ပန္းမ်ားပြင့္လာသလုိျဖစ္ေပၚလာရျမဲျဖစ္၏။
ထုိကံေၾကာင့္ ေကာင္းက်ဳိးခ်မ္းသာကုိခံစားၾကရကုန္၏။
ထုိ႕ေၾကာင့္လူတုိ႕၏ဘုန္းကံကုိ မ်က္စိျဖင့္ မျမင္သာသျဖင့္
အထင္ေသးႏွိမ့္ခ်ျခင္းမျပဳသင့္ေခ်...။


မၾကံလည္းျပီး ၾကံလည္းျပီး
ကုသုိလ္ဘုန္းကံ၊သင့္စီမံေသာ္
မၾကံလည္းျပီး၊ၾကံလည္းျပီး၏
မတီးလည္းျမည္၊တီးလည္းျမည္သုိ႕
မရည္လည္းေျမာက္၊ရည္လည္ေျမာက္ခဲ့...။မဃေဒ၀-၂၅၄

စ၀္ဥာဏေဗာဓိ(ခ်ယ္ရီေျမ)

No comments:

Post a Comment