ဘုရားအားရွိခုိးပါ၏

နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။

Wednesday, October 26, 2011

မိဘေက်းဇူး ဆပ္၍မကုန္

လူ႕ဘုံဌာန၊ဤေလာက၌
ဘကုိလက္်ာ၊မိမွာလက္၀ဲ
အျမဲေဆာင္ရြက္၊ပခုံးထက္သုိ႕
တင္လွ်က္လုပ္ေကြ်း၊ မျပတ္ေမြးလည္း ေက်းဇူး ဂုဏ္စုိင္
မကုန္ႏုိင္ဘူး(မဃေဒ၀၊၂၄၄)
လူ႕ေလာကတြင္ ကုိယ့္ကုိေမြးေပးေသာ မိဘႏွစ္ပါးရဲ႕ေက်းဇူးကာ ၾကီးမားလွတယ္...။
ထုိေက်းဇူးကုိ ဆပ္ဖုိ႕အဘကုိလက္်ာပခုံး အမိကုိ လက္၀ဲပခုံး တင္ျပီး ႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာလုပ္ေကြ်းေသာ္လည္း
ဂုဏ္ေက်းဇူးက မကုန္ႏုိင္ပါဘူး....
ဒါေၾကာင့္ မိမိရဲ႕မိဘႏွစ္ပါးရဲ႕ဂုဏ္ေက်းဇူးကုိ တက္ႏုိင္သေလာက္ တုန္႕ျပန္သင့္တယ္
လူသားတုိင္းမိဘေက်းဇူးကုိသိရွိနားလည္ျပီး ဆပ္ႏုိင္ပါေစ
ဥာဏေဗာဓိ

2 comments: