ဘုရားအားရွိခုိးပါ၏

နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။

Monday, October 24, 2011

ဘ၀၏အရသာ

အျခားလူမ်ားအတြက္
အက်ဳိးရွိေစျခင္းသည္
ဤေလာကတြင္
တစ္ခုတည္းေသာ ေပ်ာ္ရႊင္စရာပင္ျဖစ္သည္....။


To be use of in the world 
is the only way to be happy.
(Andersen)

No comments:

Post a Comment