ဘုရားအားရွိခုိးပါ၏

နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။

Wednesday, October 26, 2011

ပစၥည္းဥစၥာ ရေၾကာင္းရွာ

ေယာက်္ားတံထြာ၊ဓမၼတာျဖင့္
ပညာဥစၥာ၊ရေၾကာင္းရွာ၍
ေပ်ာ္ရာမေန၊ေတာ္ရာေနမွ
အေျခရျပီး၊ခုိင္းပြားျဖီးလိမ့္
ေျမႀကီးေတာင္ပုိ႕၊ပ်ားလဘုိ႕သုိ႕
လူတုိ႕ကိစၥ၊လူ႕ေလာက၌
သုတပညာ၊ဥစၥာပစၥည္း
ရွာစုနည္းကုိ၊နိႆရည္းစံျပဳ
မွ်ႏႈိင္းရႈေလာ့(မဃေဒ၀၊၂၄၂)

ေယာက်ၤားတုိ႕ဓမၼတာႏွင့္အညီ ေပ်ာ္ရာမေန ေတာ္ရာမွာေနျပီး
ဥစၥာပစၥည္းကုိရွာေဖြရပါတယ္...။
ရရွိျပီးတဲ့ဥစၥာေတြကုိ ျခမ်ားေတာင္ပို႕ဖုိ႕ပုံႏွင့္ ပ်ားမ်ား ပ်ားလဘုိ႕လုပ္ပုံတုိ႕ကုိ
နည္းယူကာ ပုိ၍တုိးပြားခ်မ္းသာေအာင္
ၾကဳိးစားရမည္..။
သည့္အျပင္ လူ႕ေလာက၌ မရွိမျဖစ္တတ္ေျမာက္ထားသင့္ေသာ ပညာဗဟုသုတ
ဥစၥာပစၥည္းရွာေဖြစုေဆာင္းနည္းမ်ားကုိ စံထားအသုံးျပဳတတ္ရမည္..
ဤေလာကႀကီး ပညာသင္လုိ႕ မျပီးွဆံုးႏုိင္တဲ့ တကၠသုိလ္ၾကီးျဖစ္တယ္...။
မိမိဟာ ေလာကၾကီးရဲ႕ထာ၀ရေက်ာင္းသားျဖစ္လုိ႕ တကၠသုိလ္ဆုိတာ ဒါပဲလားလုိ႕
စိတ္ထဲမွာ အျမဲတမ္းႏွလုံးသြင္းၾကပါလုိ႕ တုိက္တြန္းခ်င္ပါတယ္...


ဥာဏေဗာဓိ

No comments:

Post a Comment