ဘုရားအားရွိခုိးပါ၏

နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။

Thursday, April 28, 2011

ဒါေတြကုိသင္ပုိင္ဆုိင္ပါေစ


Description: Description: Description: https://www.ztunnel.com/index.php/1010110A/677a4d73923a042edcf24ac850856463ed1b76e082c241be5cc49611415c4aebeaac4e1083c31ea046d954a0dca1a08c9bbfe312e5095504e806e0106d4cbfae763f546fc3280c9a7b3317d4c8f6ef23ca2615864
အခန္းကို ဘာအေရာင္သုတ္မလဲလို႔ မဆံုးျဖတ္ရေသးခင္ ရိုးရွင္းၿပီး ေရွးက်တဲ့ အျဖဴေရာင္ကို အရင္စမ္းသုတ္ၾကည့္ပါ။ တစ္ခါတေလ ရိုးရွင္းၿပီး ေရွးက်တဲ့နည္းလမ္းေတြက ေဘးကင္းလံုၿခံဳတဲ့ နည္းလမ္းျဖစ္တယ္။

Description: Description: Description: https://www.ztunnel.com/index.php/1010110A/677a4d73923b042edcf24ac850856463ed1b76e082c241be5cc49611415c4aebeaac4e1083c31ea046d837b7cebca08c9bbfe312e5095504e806f8104d75ad9a2c3b545cc37b049a7b3317d4c8f5ef23ca2615864
တစ္ပတ္မွာ တစ္နပ္ေလာက္ ေခၽြတာပါ။ စားမယ္လို႔ ရည္ရြယ္ထားတဲ့အစာကို ခ်ဳိ႕တဲ့သူေတြအတြက္ ေပးကမ္းစြန္႔ႀကဲပါ။ အစာကိုစြန္႔ေနခ်ိန္အတြင္းမွာ တၿပိဳင္နက္ ေမတၱာကိုလည္း သင္စြန္႔ေနပါတယ္။

Description: Description: Description: https://www.ztunnel.com/index.php/1010110A/677a4d73923b042edcf24ac850856463ed1b76e082c241be5cc49611415c4aebeaac4e1083c31ea046f12284e499a08c9bbfe312e5095504e806f010456e80ab15204c10c362539a7b3317d4c8f4ef23ca2615864
တကယ္လို႔ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ ကေလးေတြကို (၁၆)ႏွစ္ျပည့္တာနဲ႔ အလုပ္တစ္ခုရွိဖို႔ အားေပးကူညီပါ။ ဒါဟာ လူ႔ဘဝအရသာကို အခ်ိန္ေစာၿပီး သူတို႔ ခံစားသိျမင္ေစသလို အရာရာ ခက္ခဲေၾကာင္း သူတို႔နားလည္ေစပါတယ္။

Description: Description: Description: https://www.ztunnel.com/index.php/1010110A/677a4d73923a042edcf24ac850856463ed1b76e082c241be5cc49611415c4aebeaac4e1083c31ea058f711fece8fa08c9bbfe312e5095504e806ce107a4cbea627237040d429699a7b3317d4c8f3ef23ca2615864
ရိုမန္တစ္ဆန္တဲ့ ခံစားခ်က္ကို လက္ကိုင္ထားပါ။ ဒါဟာ အခ်စ္ကို ထာဝရလတ္ဆတ္ေစသလို လူ႔ဘဝကို ၾကာရွည္ခံေစတဲ့အရာျဖစ္တယ္။

Description: Description: Description: https://www.ztunnel.com/index.php/1010110A/677a4d73923a042edcf24ac850856463ed1b76e082c241be5cc49611415c4aebeaac4e1083c31ea058eb32afcf81a08c9bbfe312e5095504e806c6105051a5a632274d4ecc580c9a7b3317d4c8f2ef23ca2615864
သားသမီးေတြကို အေကာင္းဆံုးအရာမေပးႏိုင္မွာကို စိတ္မပူပါနဲ႔။ သူတို႔အတြက္ အေကာင္းဆံုး"သင္"ကိုပဲ ေပးပါ။ ဒါဟာ သူတို႔အလိုခ်င္ဆံုးအရာျဖစ္သလို သူတို႔ရဲ႕ အလိုအပ္ဆံုးလည္းျဖစ္ပါတယ္။


Description: Description: Description: https://www.ztunnel.com/index.php/1010110A/677a4d73923c042edcf24ac850856463ed1b76e082c241be5cc49611415c4aebeaac4e1083c31ea05f8f11a4c293a08c9bbfe312e5095504e806de104b45879a7038656ef5785f9a7b3317d4c8f1ef23ca2615864
အမုန္းဆိုတာ အလြယ္တကူ ကူးစက္တတ္တဲ့ ခံစားခ်က္ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အမုန္းကို စိတ္ထဲ အဝင္မခံပါနဲ႔။ ဒီေန႔အထိ လူေတြ တိုးပြားလာရတာဟာ အမုန္းေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ အခ်စ္ေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။

Description: Description: Description: https://www.ztunnel.com/index.php/1010110A/677a4d739239042edcf24ac850856463ed1b76e082c241be5cc49611415c4aebeaac4e1083c31ea05fce2c88be87a08c9bbfe312e5095504e806d6106a0caaf431427854e7755f9a7b3317d4c8f0ef23ca2615864
သက္ရွိတိုင္းက ေလးစားထိုက္သူေတြပါ။ ေလးစားမႈေတြ ရင္ဝယ္ပိုက္ၿပီး သက္ရွိတိုင္း ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္နဲ႔ ရွင္သန္ႀကီးျပင္းဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆႏၵျပဳရေအာင္...


Description: Description: Description: https://www.ztunnel.com/index.php/1010110A/677a4d73923c042edcf24ac850856463ed1b76e082c241be5cc49611415c4aebeaac4e1083c31ea05fcf2da3e9bfa08c9bbfe312e5095504e801a3106e4af1b02113464ed55c6d9a7b3317d4c8ffef23ca2615864
သူငယ္ခ်င္းေကာင္းဆိုတာ သင္ရဲ႕ကိုယ္ခဲြေလးပါ။ အေဖာ္ေကာင္းတစ္ေယာက္ ပိုင္ဆိုင္တာဟာ လူ႔ဘဝခရီးလမ္းမွာ သင့္ကို အထီးမက်န္ေစပါဘူး။


Description: Description: Description: https://www.ztunnel.com/index.php/1010110A/677a4d73923a042edcf24ac850856463ed1b76e082c241be5cc49611415c4aebeaac4e1083c31ea063d0378bbf88a08c9bbfe312e5095504e801e0106378b1a61321665cb0574b9a7b3317d4c8feef23ca2615864
ကတိဆိုတာ ႏွလံုးသားတစ္ခုက အျခားႏွလံုးသားတစ္ခုကို သစၥာျပဳတာျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကတိတည္ပါေစ။


Description: Description: Description: https://www.ztunnel.com/index.php/1010110A/677a4d739239042edcf24ac850856463ed1b76e082c241be5cc49611415c4aebeaac4e1083c31ea063f05abcbfb4a08c9bbfe312e5095504e801f810526fbbf42719485ed5286d9a7b3317d4c8f6f167d0318515864
ေအးေဆးတည္ၿငိမ္တဲ့ ညခ်မ္းတစ္ခုမွာ တစ္ေယာက္တည္း ျမက္ခင္းေပၚလဲၿပီး ေကာင္းကင္က ၾကယ္ကေလးေတြကို ေရတြက္ပါ။ စိတ္လည္း အပန္းေျဖဖို႔လိုပါတယ္။


Description: Description: Description: https://www.ztunnel.com/index.php/1010110A/677a4d739239042edcf24ac850856463ed1b76e082c241be5cc49611415c4aebeaac4e1083c31ea063f11ab4f9bca08c9bbfe312e5095504e801f0103557a99a6b16574bdf455b9a7b3317d4c8f6f067d0318515864
ေအာင္ျမင္တဲ့ အိမ္ေထာင္ေရးတစ္ခုမွာ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္လိုအပ္တယ္။ တစ္..အသင့္ေတာ္ဆံုးလူကို ရွာယူပါ။ ႏွစ္.. အသင့္ေတာ္ဆံုးလူျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားပါ။ ဒီႏွစ္ခ်က္မွာ တစ္ခ်က္ခ်က္ မရွိလို႔ မျဖစ္ဘူးဆိုတာ ၿမဲၿမဲမွတ္ပါ။


Description: Description: Description: https://www.ztunnel.com/index.php/1010110A/677a4d739239042edcf24ac850856463ed1b76e082c241be5cc49611415c4aebeaac4e1083c31ea062893485ba9fa08c9bbfe312e5095504e801ce10794991af22387557e0444f9a7b3317d4c8f6f367d0318515864
လွ်ပ္တစ္ျပက္ေအာင္ျမင္ဖို႔ အခ်ိန္(၁၅)ႏွစ္ လိုအပ္တယ္။ ေအာင္ျမင္ျခင္းရဲ႕ ေတာက္ပမူကိုသာျမင္ၿပီး မေအာင္ျမင္ခင္ ႀကံဳေတြ႔ရတဲ့ အခက္ခဲေတြကို လ်စ္လ်ဴမရွဴလိုက္နဲ႔။ တစ္ႀကိမ္ေအာင္ျမင္ဖို႔ က်ဆံုးျခင္းေတြ အမ်ားႀကီး စုပံုရပါတယ္။


Description: Description: Description: https://www.ztunnel.com/index.php/1010110A/677a4d739239042edcf24ac850856463ed1b76e082c241be5cc49611415c4aebeaac4e1083c31ea062d20088cfbda08c9bbfe312e5095504e801c6103964a5922d115356f53c089a7b3317d4c8f6f267d0318515864
အားလပ္ရက္မွာ ေန႔တစ္ဝက္ေလာက္ အခ်ိန္ခိုးၿပီး အနားယူ အိပ္စက္ပါ။ ႏိုးလာတဲ့အခါ သင့္စိတ္ဟာ မြန္းလဲြေနေရာင္ျခည္လို ၾကည္လင္ေတာက္ပေနလိမ့္မယ္။

Description: Description: Description: https://www.ztunnel.com/index.php/1010110A/677a4d73923b042edcf24ac850856463ed1b76e082c241be5cc49611415c4aebeaac4e1083c31ea07eed33afbc8fa08c9bbfe312e5095504e801de104654fcf23110506aef697d9a7b3317d4c8f6f567d0318515864
သင္ေမြးေန႔မွာ သင္ကိုယ္တိုင္ သစ္ပင္တစ္ပင္စိုက္ပါ။ သစ္ပင္ကို သင္နဲ႔အတူ ရွင္သန္ႀကီးထြားပါေစ။

Description: Description: Description: https://www.ztunnel.com/index.php/1010110A/677a4d73923a042edcf24ac850856463ed1b76e082c241be5cc49611415c4aebeaac4e1083c31ea07ef717b7dbe9a08c9bbfe312e5095504e801d6103366bca1255f2740d36b6d9a7b3317d4c8f6f467d0318515864
ငယ္ရြယ္ႏုပ်ဳိစဥ္မွာ ဓာတ္ပံုမ်ားမ်ားရိုက္ပါ။ အေကာင္းဆံုးကာလကို ဘဝမွာ အမွတ္တရခ်န္ခဲ့ပါေစ။

Description: Description: Description: https://www.ztunnel.com/index.php/1010110A/677a4d73923b042edcf24ac850856463ed1b76e082c241be5cc49611415c4aebeaac4e1083c31ea07efe5094d09da08c9bbfe312e5095504e800a3105405f9aa01446f68d26b7d9a7b3317d4c8f6f767d0318515864
တျခားသူက သင့္ကို ကတ္ သို႔မဟုတ္ လက္ေဆာင္ေပးတဲ့အခါ ေက်းဇူးတင္လႊာေရးပို႔ဖို႔ မေမ့ပါနဲ႔။

Description: Description: Description: https://www.ztunnel.com/index.php/1010110A/677a4d73923c042edcf24ac850856463ed1b76e082c241be5cc49611415c4aebeaac4e1083c31ea07d8f529ecca2a08c9bbfe312e5095504e800e0105f599db40a086f55b242759a7b3317d4c8f6f667d0318515864
ကေလးသူငယ္ေတြကို စည္းကမ္းတက် သင္ေျပာဆိုဆံုးမၿပီးေနာက္ သူတို႔ကို စိတ္ပါလက္ပါ ေပြ႔ဖက္ပါ။ သူတို႔ကို သင္ဘယ္ေလာက္ခ်စ္တယ္၊ ဂရုစိုက္တယ္ဆိုတာကို သူတို႔သိပါေစ။

Description: Description: Description: https://www.ztunnel.com/index.php/1010110A/677a4d739239042edcf24ac850856463ed1b76e082c241be5cc49611415c4aebeaac4e1083c31ea07dd52f9cc786a08c9bbfe312e5095504e800f810375dfb821e30476aa8226d9a7b3317d4c8f6f967d0318515864
မ်ားျပားလွတဲ့ အလုပ္ေၾကာင့္ သင့္ရဲ႕ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ကို ဘယ္ေတာ့မွ မေမ့လိုက္နဲ႔။ ဘဝမွာရွိတဲ့ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္တိုင္းက သင့္ဘဝမွာစုေဆာင္းမိတဲ့ အေကာင္းဆံုး စည္းစိမ္ခ်မ္းသာေတြျဖစ္တယ္။
Description: Description: Description: https://www.ztunnel.com/index.php/1010110A/677a4d739239042edcf24ac850856463ed1b76e082c241be5cc49611415c4aebeaac4e1083c31ea075f053ace884a08c9bbfe312e5095504e800f0106277a98b033b5374ca21089a7b3317d4c8f6f867d0318515864
မသိတတ္၊ နားမလည္တတ္သူေတြအတြက္ ေကာင္းတာေတြ လုပ္ေပးပါ။ သူတစ္ပါးကို ကူညီတာ တုန္႔ျပန္မႈေတြ မလိုပါဘူး။

Description: Description: Description: https://www.ztunnel.com/index.php/1010110A/677a4d73923a042edcf24ac850856463ed1b76e082c241be5cc49611415c4aebeaac4e1083c31ea36b8f1088d9b7a08c9bbfe312e5095504e800ce106911a0951f01324bdf747d9a7b3317d4c8f5f167d0318515864
သင့္မ်က္စိေရွ႕က ျမင္ကြင္းကို အၿမဲလွပေအာင္ ထိန္းသိမ္းပါ။ ပုလင္းထဲထိုးထားတဲ့ ပန္းတစ္ပြင့္ဆိုရင္လည္း လွပေနပါေစ။

Description: Description: Description: https://www.ztunnel.com/index.php/1010110A/677a4d73923c042edcf24ac850856463ed1b76e082c241be5cc49611415c4aebeaac4e1083c31ea36bd112afe084a08c9bbfe312e5095504e800c6107a5ab2ab36282649c678699a7b3317d4c8f5f067d0318515864
သင့္နာရီကို ငါးမိနစ္ျမန္ထားပါ။ ဘာပဲလုပ္လုပ္ တျခားသူထက္ သင္ေျခတစ္လွမ္း ျမန္ေနပါေစ။ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ဖို႔ အခ်ိန္ရွိပါေစ။


Description: Description: Description: https://www.ztunnel.com/index.php/1010110A/677a4d73923a042edcf24ac850856463ed1b76e082c241be5cc49611415c4aebeaac4e1083c31ea36bdd2ab8d9b4a08c9bbfe312e5095504e800de10370f89ab721d7212e1525f9a7b3317d4c8f5f367d0318515864
စြန္႔စားျခင္းဆိုတာ ရဲဝံ့ျခင္းပဲ။ တကယ္လို႔ သင္မစြန္႔စားရင္ ေအာင္ျမင္ျခင္းရဲ႕ ရဲဝံ့မႈကို သင္မသိဘူး။ စြန္းစားျခင္းထဲကေန ေအာင္ျမင္တဲ့လူ႔ဘဝကို ရွာယူပါ။


Description: Description: Description: https://www.ztunnel.com/index.php/1010110A/677a4d73923b042edcf24ac850856463ed1b76e082c241be5cc49611415c4aebeaac4e1083c31ea36bec09fefde8a08c9bbfe312e5095504e800d6106d7de5a12d23285eec566d9a7b3317d4c8f5f267d0318515864
သင့္အႀကိဳက္ဆံုး ေတးဂီတနဲ႔ ေန႔ရက္တိုင္းကို ဖြင့္ပါ။ ဂီတဆိုတာ စိတ္ဝိညာဥ္ရဲ႕သီခ်င္းျဖစ္တယ္။ မနက္ခင္းတိုင္းမွာ စိတ္ဝိညာဥ္ကို ၾကည္လင္လန္းဆန္းၿပီး ေန႔ရက္ကို ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ျဖတ္သန္းပါ။


Description: Description: Description: https://www.ztunnel.com/index.php/1010110A/677a4d739239042edcf24ac850856463ed1b76e082c241be5cc49611415c4aebeaac4e1083c31ea305d434f5eea1a08c9bbfe312e5095504e803a310516eae8c10265142b242539a7b3317d4c8f5f567d0318515864
လင္မယားအခ်င္းခ်င္း တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ စိတ္ထိခိုက္ေစတဲ့အခါ ဘယ္သူ႔အမွားပဲျဖစ္ျဖစ္ အရင္ဆံုးေတာင္းပန္တတ္္ဖို႔ သင္ယူပါ။ "ေဆာရီးပဲ.. နင့္ကို ေဒါသထြက္ေစခဲ့ၿပီ။ ငါ့ကိုခြင့္လြတ္ပါ"။ ဒါဟာ စိတ္ထိခိုက္တာကို ကုသတဲ့ အေကာင္းဆံုးေဆးျဖစ္တယ္။


Description: Description: Description: https://www.ztunnel.com/index.php/1010110A/677a4d73923b042edcf24ac850856463ed1b76e082c241be5cc49611415c4aebeaac4e1083c31ea305dc2fa8c1e5a08c9bbfe312e5095504e803e0106c4efca377117671d470759a7b3317d4c8f5f467d0318515864
တစ္ေယာက္ေယာက္က သင့္ကိုေပြ႔ဖက္တဲ့အခါ သင့္ရင္ခြင္ထဲကေန သူအရင္ ခြာပါေစ။ သင့္ေဝးရာကို အခ်စ္မထြက္သြားမခ်င္း အခ်စ္ကို သင့္ဖက္ကစၿပီး အရင္လက္မလြတ္ပါနဲ႔။

Description: Description: Description: https://www.ztunnel.com/index.php/1010110A/677a4d73923c042edcf24ac850856463ed1b76e082c241be5cc49611415c4aebeaac4e1083c31ea305ed15bae983a08c9bbfe312e5095504e803f8107154fea30c1c5964c6614f9a7b3317d4c8f5f767d0318515864
သိလိုစိတ္ေတြ အၿမဲျပင္းျပေနပါေစ။ "ဘာေၾကာင့္" ဆိုတာကို မ်ားမ်ားေမးပါ။ ဒါဟာ ထိုးထြင္းဖန္တီးႏိုင္စြမ္းကို ျဖစ္ေစၿပီး ဘဝကို မညႇိဳးႏြမ္း မေျခာက္ေသြ႔ေစတဲ့ ရင္းျမစ္ျဖစ္တယ္။

Description: Description: Description: https://www.ztunnel.com/index.php/1010110A/677a4d73923b042edcf24ac850856463ed1b76e082c241be5cc49611415c4aebeaac4e1083c31ea305f03aaab389a08c9bbfe312e5095504e803f0107304ff972f355960cb776d9a7b3317d4c8f5f667d0318515864
အခ်စ္မွာ ထူးျခားဆန္းၾကယ္တဲ့ ဆဲြေဆာင္မႈေတြရွိတယ္။
အခ်စ္က ေလကို တိုက္ခိုက္ေစႏိုင္သလို မိုးကိုလည္း ရြာသန္းေစတယ္။
လူကို ေသရာက ရွင္သန္လာေစတယ္။ လူကို အၿမဲႏုပ်ဳိေစတယ္။
ဒါေၾကာင့္ အခ်စ္ရဲ႕အင္အားကို ဘယ္ေတာ့မွ အထင္မေသးပါနဲ႔။

Description: Description: Description: https://www.ztunnel.com/index.php/1010110A/677a4d73923b042edcf24ac850856463ed1b76e082c241be5cc49611415c4aebeaac4e1083c31ea305f50cbac8a9a08c9bbfe312e5095504e803ce10490cfdb50a434513b5257d9a7b3317d4c8f5f967d0318515864
အနာဂတ္မွာ ျဖစ္ပ်က္လာမယ့္အေၾကာင္းကို စိုးရိမ္ပူပန္လြန္ၿပီး မ်က္စိေရွ႕က လွပတဲ့အရာေတြကို လက္မလြတ္မိေစနဲ႔။ ပစၥဳပန္မွာ ေနေပ်ာ္တတ္ဖို႔ သင္ယူပါ။ အနာဂတ္ကို ႀကိဳတင္ေတြးေၾကာက္သူဟာ လက္ရွိတန္ဖိုးရွိတဲ့အရာေတြနဲ႔ ပိုပိုေဝးသြားပါလိမ့္မယ္။

Description: Description: Description: https://www.ztunnel.com/index.php/1010110A/677a4d73923c042edcf24ac850856463ed1b76e082c241be5cc49611415c4aebeaac4e1083c31ea347ec56a2d999a08c9bbfe312e5095504e803c6105958a7a10f244d72f7245b9a7b3317d4c8f5f867d0318515864
အိမ္၊ အေမကို မၾကာခဏ ဖုန္းဆက္ပါ။ အခ်စ္ရွိရင္ လြမ္းဆြတ္မႈက ရွိစၿမဲပါ။ တျခားလူကို လြမ္းဆြတ္ျခင္းရဲ႕ ညင္းပန္းမႈဒဏ္ေတြ မခံပါရေစနဲ႔။ ဖုန္းဆက္တာဟာလည္း ခ်စ္ေၾကာင္းကိုတျခားနည္းနဲ႔ ထုတ္ေဖာ္ျပသျခင္းပါပဲ။

Description: Description: Description: https://www.ztunnel.com/index.php/1010110A/677a4d73923b042edcf24ac850856463ed1b76e082c241be5cc49611415c4aebeaac4e1083c31ea3468b56a5d8bca08c9bbfe312e5095504e803de10530589973f1d4d63ca574b9a7b3317d4c8f4f167d0318515864
အခ်စ္အတြက္နဲ႔ လက္ထပ္ပါ။ အခ်စ္စစ္မွာ ဘာအေၾကာင္းျပခ်က္မွ မလိုဘူး။ လက္ထပ္ျခင္းမွာ အခ်စ္ဆိုတာ လိုအပ္သလို ဒါဟာလည္း ခိုလံႈျခင္းျဖစ္တယ္။

Description: Description: Description: https://www.ztunnel.com/index.php/1010110A/677a4d73923a042edcf24ac850856463ed1b76e082c241be5cc49611415c4aebeaac4e1083c31ea346c32280c3e8a08c9bbfe312e5095504e803d610680ba5f931427851d5440c9a7b3317d4c8f4f067d0318515864
အခြင့္အေရးကို ေအးေဆးသက္သာ ရွာလို႔မရဘူး။ ေအးေဆးသက္သာဆိုတာ ကမ္းစပ္မွာရပ္ေနတဲ့ ေလွငယ္ေလးလိုျဖစ္တယ္။ ေအးေဆးသက္သာရပ္ေနၿပီး မလႈပ္ရွားလို႔ ေလွေအာက္ပိုင္းဟာ မၾကာခင္မွာ ေဆြးသြားေတာ့မယ္။

Description: Description: Description: https://www.ztunnel.com/index.php/1010110A/677a4d73923c042edcf24ac850856463ed1b76e082c241be5cc49611415c4aebeaac4e1083c31ea346c821feeea0a08c9bbfe312e5095504e71da3105f74a3a822057d50e4254f9a7b3317d4c8f4f367d0318515864
ေန႔ရက္ေတြကို ရိုးရိုးရွင္းရွင္းျဖတ္ေက်ာ္ပါ။ ရိုးရွင္းတာက ဘဝကို ပိုလက္ေတြ႔က်ေစသလို တန္ဖိုးအရွိဆံုးလည္းျဖစ္တယ္။

Description: Description: Description: https://www.ztunnel.com/index.php/1010110A/677a4d73923a042edcf24ac850856463ed1b76e082c241be5cc49611415c4aebeaac4e1083c31ea346ea069addbba08c9bbfe312e5095504e71de0106e6b89af28117d48f540089a7b3317d4c8f4f267d0318515864
ေခြးတစ္ေကာင္ျဖစ္ျဖစ္၊ အျခားတိရစာၦန္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ေမြးျမဴၾကည့္ပါ။ သက္ရွိတစ္ခုကို ဘယ္လို တန္ဖိုးထား ဂရုစိုက္ရမယ္ဆိုတာကို သင္နားလည္လာလိမ့္မယ္။

No comments:

Post a Comment