ဘုရားအားရွိခုိးပါ၏

နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။

Friday, June 3, 2011

ကုသုိလ္ပန္းကုံး သီကုံးေပးပါ

အပြင့္အငုံ ခုိင္ရုံေရာစု
ပန္းအစုမွ ထူးျပားအံ့ဖြယ္ 
ဆန္းၾကယ္ပန္းကုံး သီကုံးတတ္သူ
ျမင္သူေငးေမာ အလွဂုဏ္တင့္
ပန္းကုံးအလွ သီကုံး၍
သင့္ဘ၀ အလွဆင္ပါေလ...။

ပစၥည္းဥစၥာ သဒၶါပန္းကုံး
ဒါနအစု သီလပန္းငံု
ဘာ၀နာပန္းပြင့္ ခုိင္ရုံမ်ား
ထူးျပားအံ့ဖြယ္ ဆန္းၾကယ္ပန္းကုံး
ေန႕ညမနား သီကုံးအားထုတ္
ထာ၀ရ လွခ်င္သူ
ကုသုိလ္ပန္းကုံး သီကုံးေပးပါ...။
                                 ဥာဏ(ျပင္ဦးလြင္)

No comments:

Post a Comment