ဘုရားအားရွိခုိးပါ၏

နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။

Saturday, June 4, 2011

ကုသုိလ္ရနံ႕ သင္းပ်ံ႕ေမႊးႀကိဳင္ပါေစ

ပန္းရနံ႕ သင္းပ်ံ႕ေမႊးေသာ္
ေလလာရာသုိ႕ ယူကာေဆာင္ငင္
ေလတင္ေလညာ ရနံ႕ျဖာေအာင္
သင္းပ်ံ႕ေမႊးၾကဴး စႏၵကူးနံ႕
ေတာင္ဇလပ္ပန္း ရနံ႕အသြယ္တုိ႕
ေျမမွမုိးထိ မစြမ္းႏုိင္ပါ...။

သီလရနံ႕ သင္းပ်ံ႕ေမႊးေသာ္
ေလလာရာသုိ႕ ယူကာေဆာင္ငင္
ထက္ေအာက္ဖီလာ စၾကာ၀ဠာေျမမုိး
ကုသုိလ္ရနံ႕
သင္းပ်ံ႕ေမႊးႀကိဳင္ လႈိင္လႈိင္ၾကဴလ်က္....။
                                            ဥာဏ(ျပင္ဦးလြင္)

No comments:

Post a Comment