ဘုရားအားရွိခုိးပါ၏

နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။

Saturday, November 5, 2011

မ်က္ရည္

ဘ၀တစ္လႊာ သံသရာခရီး
ငါငါသူသူ စုိးရိမ္ပူေဆြ
ငုိေၾကြးျမည္တမ္း မ်က္ရည္အစု
ေပါင္းစုံျပဳခါ မဟာေလးစင္း
ေရျပင္သမုဒ္ထက္ မ်ားျပားလွပါျပီ...။


သူ႕ခ်စ္ ငါ့ခ်စ္ အခ်စ္ႏွီးေႏွာ
သံေယာဇဥ္ ေရာင္စုံခ်စ္ျခင္း
သားခ်စ္ မယားခ်စ္ အခ်စ္ျဖစ္ႏွယ္
ခ်စ္သူသေဘာ မေနာငင္အား
မနားမေန ခ်စ္ေသြးေ၀လ်က္
သခါၤရ ျပဳသမွ်ေၾကာင့္
မ်က္ရည္ပူစမ္း ခ်စ္သူပါး၀ယ္
မ်က္ရည္စခန္း ၇ုပ္သိမ္းႏုိင္ပါေလစ..။
စ၀္ဥာဏေဗာဓိ

No comments:

Post a Comment