ဘုရားအားရွိခုိးပါ၏

နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။

Wednesday, July 6, 2011

ပန္းဦးေတာင္ေက်းရြာ၏စာပ်ဳိးခင္း(၄)

               ရုရွားမွ ေတာ္လွန္ေသာ ဒီမုိကရက္တစ္ပညာရွင္ အယ္လက္ဇႏၵားဟာဇင္
(Alexander Herzen)ကစာအုပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဤသုိ႕ဆုိျပန္သည္။
စာအုပ္သည္  လူသားတုိ႕ႏွင့္အတူ ရင့္က်က္ႀကီးထြားလာသည္။
လူသား၊တုိ႕၏အသိဥာဏ္ကုိေစ့ေဆာ္ေပးေသာ သင္ၾကားခ်က္ အားလုံးသည္၎၊
လူသားတုိ႕၏ႏွလုံးသားကုိထိခုိက္လႈပ္ရွားေစေသာ စိတ္ႏွင့္ေစတနာတုိ႕သည္၎
စာအုပ္ထဲတြင္ အႏွစ္က် အနည္ထုိင္လ်က္ရွိၾကသည္။
လူသားတုိ႕၏မုန္တုိ္င္းထန္သည့္ဘ၀ကေပးေသာေျဖာင့္ဆုိခ်က္မ်ားကုိပင္ 
ကမၻာ့သမုိင္းဟုေခၚရ၍ ယင္းတုိ႕ကုိ စာအုပ္ထဲတြင္ ကမၸည္းထုိးထားသည္။

                               သင္သည္ လူသားတုိ႕၏သုခဒုကၡေလာကဓံမုန္တုိင္းလႈိင္း သမုိင္းစာမ်က္ႏွာကုိ
ဖတ္ၾကားလုိလွ်င္ စာေပကုိရွာေဖြရေတာ့မည္။
သင့္ရွာေဖြထားခဲ့သည့္ ေလာကဓံစာမ်က္ႏွာလည္း စာအုပ္ထဲမွာ ကမၸည္းထုိးထားေပလိမ့္မည္။
ဒႆနပညာရွင္ႀကီးအရစၥတုိတယ္လည္း သူ႕ကုိယ္ပုိင္စာၾကည့္တုိက္တည္ေထာင္သူျဖစ္သည္။

               သူ႕၏တပည့္အီဂ်စ္ဘုရင္ပထမတုိလမီ(ptolemy)သည္ ေရွးေဟာင္းစာၾကည့္တုိက္မ်ားထဲတြင္
အႀကီးဆုံးႏွင့္အထင္ရွားဆုံး စာၾကည့္တုိက္တစ္ခုကုိ ဘီစီ၂၈၄ခုႏွစ္တြင္ အီဂ်စ္ႏုိင္ငံအယ္လက္ဇႏၵားျမဳိ႕မွာ
တည္ေထာင္ခဲ့သည္။
အဆုိပါစာၾကည့္တုိက္တြင္ စာအုပ္ေပါင္း ေလးသိန္းေက်ာ္ရွိခဲ့သည္။
                             အေမရိကန္သမၼတ(၁၆)ႏွစ္ ေျမာက္ လင္းကြန္းလည္း ေက်းလက္မွာေမြးဖြားျပီး
စာေပကုိခင္တြယ္တြယ္လုိ႕ သမုိင္းစာမ်က္ႏွာမွာ စာတြင္ခံရသူတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။
သူ႔၏ႏုိင္ငံအတြက္ သားေကာင္းဇာနည္ျဖစ္ခဲ့သည္။
လင္ကြန္းသည္ အကယ္၍ စာေပကုိမသင္ၾကားမေလ့လာခဲ့လွ်င္ သူ႕၏သမုိင္းစာမ်က္ႏွာမွာ
လွပမည္မဟုတ္ဟု ေတြးမိသည္။
                      ဤေလာက၌ လူသားတုိင္းသည္ ကုိယ့္ဘ၀ေၾကးမုံျပင္ကုိ
ကုိယ္တုိင္ကမၸည္းထုိးထားသူမ်ားသာျဖစ္သည္။
ဘ၀ေၾကးမုံျပင္မွာ လွပသူလား...
အက်ည္းတန္သူလား....
ကုိယ့္ကုိေ၀ဖန္ေစခ်င္သည္။
ပန္းဦးေတာင္ေက်းရြာ၏စာပ်ဳိးခင္းဟုဆုိရာ၌ စာေပပန္းခင္းကုိ ပ်ဳိးထားသည္ဟု ဆုိလုိသည္။
စာပ်ဳိးခင္းထဲတြင္ စာေပပန္းပြင့္ကုိ ပန္ဆင္လာၾကရာ ”တစ္ႏွစ္”ဆုိသည့္ သက္တမ္းကာလခရီးသုိ႕
ေရာက္လာသည္။
စာၾကည့္တုိက္၏ႏွစ္ပတ္လည္ေန႕အထိမ္းအမွတ္ေန႕တြင္ ႏုိင္ငံေက်ာ္ စာေရးဆရာၾကီး ဦးေန၀င္းျမင့္ႏွင့္ စာေရးဆရာ ေမာင္ဖူလုံး(ပုသိမ္ၾကီး)တုိ႕ကုိ ပထမအႀကိမ္ စာေပေဟာေျပာပြဲ က်င့္ပခဲ့သည္။
ဆက္ရန္...
                                                                ဥာဏ(ျပင္ဦးလြင္)

No comments:

Post a Comment