ဘုရားအားရွိခုိးပါ၏

နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။

Tuesday, February 14, 2012

ပဌာန္းေဒသနာေတာ္ၾကီးပူေဇာ္ရျခင္းအက်ဳိးမ်ား

ပဌာန္း ေဒသနာေတာ္ၾကီး သံုးသပ္ရြတ္ဖတ္ျခင္း အက်ိဳး

ပဌာန္း ဥေဒၵသႏွင့့္ နေဒၵသတို႔ကို သံုးသပ္ရြတ္ဖတ္ျခင္းအားျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ ခ်က္ခ်င္းအခါမလင့္ ေအာက္ပါ ေကာင္းက်ိဳးမ်ား ရႏိုင္ေပသည္။
(၁)
ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ေနရသည့္ ေဘး
ႏၱရာယ္အသြယ္သြယ္တို႔ကို လြန္ေျမာက္ႏိုင္ျခင္း။
(၂) က်ေရာက္လ
တၱံ ေသာေဘးအ
ႏၱရာယ္တို႔မွ ကင္းလြတ္ႏိုင္ျခင္း။(၃) အျပစ္ကင္း၍ ေကာင္းက်ိဳးပြားသည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ကိစၥအ၀၀တို႔ကို ျပီးစီးေအာင္ျမင္ ေစႏိုင္ျခင္း။
(၄)
အျပစ္ရွိ
၍ မေကာင္းက်ိဳး ျဖစ္ေစမည့္ က်ဴးလြန္ျခင္းတို႔မွ ေရွာင္လႊဲႏိုင္ျခင္း။(၅) အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သမွ် ေကာင္းျမတ္သည့္ ကိစၥခပ္သိမ္းတို႔ကို ျပီးျငိမ္းေအာင္ျမင္ေစႏိုင္ျခင္း။
(၆) အဆံုးစြန္ေသာ ဘ၀၌ နိဗာန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳရျခင္း စသည့္ အက်ိဳးတရား....တို႔ပင္တည္း။


”အတုမဲ့ တန္ခိုးေတာ္ ထင္ေပၚလာျခင္း”
ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ဟာ ပဌာန္း ေဒသနာေတာ္ၾကီးကိုသံုးသပ္ဆင္ျခင္ေတာ္မူေသာအခါမွသာ ရွင္ေတာ္ျမတ္ ဘုရား၏ ကိုယ္ေတာ္မွ ေရာင္ျခည္ေတာ္ ေျခာက္သြယ္တို႔သည္ ထြက္ေပၚ ကြန္႔ျမဴးလာကာ အနႏၱစၾက၀ဋာသို႔ ပ်ံ႔ႏွ႔ံထြန္းလင္းလႊမ္းမိုးလာေတာ့သည္။ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား၏ ဥာဏ္ေတာ္ အနႏၱကို ထင္ရွား ေပၚလြင္ေစသည့္ အခမ္းအနားၾကီးကို က်င္းပဘိသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေတာ့သည္။ ဥာဏ္ေတာ္ တန္ခိုးေတာ္တို႔သည္ အတုမဲ့ ျပိဳင္ဘက္ကင္းသည့္ အထြတ္အထိပ္သို႔ ေရာက္ေခ်ျပီဟု မေရမတြက္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ မ်ားျပားလွသည့္ နတ္၊ ျဗဟာ အေပါင္းတို႔သည္ လွိဳက္လွိဳက္လွဲလွဲ ၾကည္ညိဳသဒါလြန္ၾကဴးစြာျဖင့္ ေျခေတာ္ ဦးခိုက္ ပူေဇာ္ေလသည္။
ပဌာန္း ေဒသနာေတာ္ၾကီး ကိုသံုးသပ္မွသာ ဥာဏ္ေတာ္ အနႏၱ၊ တန္ခိုးေတာ္ အနႏၱ ျဖစ္ေၾကာင္း ေပၚလြင္ လာေပသည္။
သို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ”ေကာင္းရာျမတ္ႏိုး ေကာင္းေအာင္ၾကိဳးပမ္း”ေနသူမ်ားအတြက္ ေကာင္းက်ိဳးေတြ ျဖိဳးေ၀ေအာင္ တန္ခိုးရွိန္ေစာ္ အာႏုေဘာ္တို႔ တိုးတက္ေစသည့္ ပဌာန္း ေဒသနာေတာ္ၾကီး ကို ေန႔ညမျပတ္ ရြတ္ဖတ္ၾကရေပမည္။ သို႔မွသာ မိမိတို႔ သႏၱာန္၌ ကိန္းေအာင္းေနေသာ ကာယအား ဥာဏအား အစြမ္း သတၱိိတို႔ေပၚလြင္လာမည္။ ထြန္းေတာက္မည္။ ထက္ျမက္မည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ျဖဴစင္ေကာင္းမြန္သည့္ ေစတနာရွင္တို႔သည္ မိမိတို႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ ေကာင္းျမတ္သည့္ ေကာင္းက်ိဳးဟူသမွ်ကို မုခ်ေအာင္ျမင္ရရွိႏိုင္ၾကေစရန္ ရည္သန္ကာ ပဌာန္း ေဒသနာေတာ္ၾကီး ေကာင္းက်ိဳး ိကို တင္ျပလုိက္ရေပသည္။ အခါမလပ္ ထက္ၾကက္မကြာ ျပဳႏိုင္ၾကပါေစသတည္း..........။

No comments:

Post a Comment